آموزش فصل سوم پایان نامه

برای انجام فصل سوم پایان نامه باید در مورد روش انجام پروژه شرح داد، در حقیقت فصل سوم پایان نامه یک آمادگی و شرح روش برای فصل چهارم پایان نامه میباشد مواردی که در فصل سوم بیان می‌شود در رشته‌های مختلف متفاوت است مثلاً در رشته های فنی مهندسی مانند عمران روش مدلسازی و یا فرمول ها و مثال عدسی آورده می شود در رشته‌هایی که به صورت آزمایشگاهی هستند وسایل آزمایشگاه و روش انجام آزمایش توضیح داده می شود در رشته های مدیریت و آماری معمولاً در فصل سوم پایان نامه درباره جامعه آماری حجم نمونه نه و آزمون های آماری و پرسشنامه صحبت می شود.

نکاتی که در نگارش فصل سوم پایان نامه باید مورد توجه قرار داد شامل موارد زیر می باشد

1 تمامی فرمول ها جهت مدل سازی و پیاده سازی مربوط به موضوع پایان نامه ذکر شود

2 توجه داشته باشید فرمول ها باید به صورت تایپ شده باشند

3 در فصل سوم اگر فرمول رابطه و یا ادعایی آورده شود نیاز به رفرنس نویسی می باشد

۴ در فصل سوم پایان نامه تعریف متغیرهای پرهیز نمایید

۵ در روند انجام پژوهش و یا رابطه متغیرها را به صورت یک مدل مفهومی در فصل سوم پایان نامه بیاورید

۶ روش انجام پژوهش خود را به صورت گام به گام و مرحله به مرحله توضیح دهید