پایان نامه ها معمولا دارای فصل بندی های مختلفی هستند. بعضی پایان نامه ها 3 فصل دارند. مانند پایان نامه های علوم انسانی و بعضی پایان نامه ها ص6 تا 7 فصل دارند مانند مهندسی معماری.معمولا در تمامی پایان نامه ها فصل اول به کلیات یا همان مقدمه اختصاص داده میشود.طی این فصل به مباحث داخل پروپوزال اشاره می‌شود.

فصل اول پایان نامه شامل بیان مساله، اهمیتو ضرورت، اهداف، سوالات فرضیات، چنبه نو آوری و… می‌باشد. در حقیقت در فصل اول پایان نامه به مسیر پژوهش و هدفی که پژوهشگر دارد اشاره می‌شود.

لازم به ذکر است در انتهای فصل اول پایان نامه می‌توان به اصطلاحات وکلمات تخصصی اشاره نمود. در این بخش می‌توان تمامی کلمات کلیدی و اصطلاحات را تعریف کرد.

اگر بخواهیم یک ترکیب مناسب برای فصل اول بنویسیم به صورت زیر خواهد بود:

1-1 مقدمه

1-2 بیان مساله

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

1-4 جنبه نو آوری

1-5 اهداف

1-6 سوالات

1-7 فرضیات

1-8 قلمرو پژوهش

1-9 اصطلاحات و کلمات تخصصی

1-10 زوند پژوهش

1-11 جمع بندی فصل

خرید پروژه