فصل چهارم پایان نامه

برای انجام فصل چهارم پایان نامه می بایست به تجزیه و تحلیل داده ها بپردازیم در حقیقت فصل چهارم پایان نامه اصلی ترین بخش پژوهش می باشد در فصل چهارم پایان نامه به تجزیه و تحلیل پرداخته می شود که طی آن اگر از نرم افزارهای شبیه ساز استفاده گردد می بایست مرحله به مرحله با گذاشتن شکل توضیح داده شود همچنین در رشته‌های مدیریت و آماری می بایست انواع آزمون ها و همچنین همبستگی و و و آورده شود در کل فصل چهارم پایان نامه بیانگر راه رسیدن به هدف پژوهش می باشد در فصل چهارم پایان نامه باید به نکات زیر توجه نمود

۱ در فصل چهارم پایان نامه باید به مرحله به مرحله انجام کار اشاره نمود

2در فصل چهارم پایان نامه باید از تعریف عبارات و متغیرها جلوگیری نمود

۳ در فصل چهارم پایان نامه های مدیریت و آمار باید تمامی آزمون های آماری آمار توصیفی همبستگی و … اشاره نمود

۴در فصل چهارم پایان نامه ی و مهندسی باید به نرم‌افزار و روش مدل سازی و پیاده سازی موضوع به صورت کامل اشاره نمود
۵ در فصل چهارم پایان نامه از نگارش نتیجه گیری جلوگیری کنید

۶ سعی کنید زیر جدول‌ها نمودارها و عکس ها و توضیحات کامل در رابطه با آنها ارائه دهید