فصل پنجم پایان نامه

در فصل پنجم پایان نامه می‌بایست به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخت. در ابتدا برای نگارش فصل پنجم پایان نامه می بایست توضیحاتی در رابطه با نتایج فصل قبل ارائه دهیم و اینکه در کل پایان نامه چه روندی طی شده است که تمامی این مطالب می‌توانند در سرفصل ای به نام تحلیل نتایج قرار گیرند.

سپس به هرکدام از فرضیات یا سوالات پژوهش می‌پردازیم بعد از اثبات یا رد کردن هر فرضیه و یا جواب هر سوال باید یک سند یا مدرک جهت تایید کار خود ارائه کنیم به طور مثال طبق تحقیق (فتاح و همکاران ۱۳۹۸) نتایج این فرضیه تایید می گردد بعد از اثبات یا رد کردن تمام فرضیات و یا پاسخ به تمامی سوالات پژوهش می بایست به نتیجه گیری کلی پایان‌نامه بپردازیم که این تیتر با عنوان نتیجه گیری می آید طی این بخش نتایج کلی پایان نامه را نگارش می کنیم و می بایست خلاصه‌ای از نتایج سوالات و یا فرضیات آورده شود در نهایت پیشنهادات پایان نامه ارائه می گردد که این پیشنهادات می تواند به دو صورت ذکر گردد. روش اول جهت کامل کردن این پایان‌نامه می‌توان پیشنهاداتی ارائه نمود سپس جهت تحقیق های بعدی می توان به عنوان هایی را ارائه نمود.