پروپوزال

پروپوزال proposal اولین گام اساسی در نگارش و ایجاد یک اثر علمی می باشد که طی آن بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پروژه و اهداف. سوالات، فرضیات و جنبه نوآوری مطرح می گردد. در حقیقت پروپوزال یک نسخه علمی می باشدکه طی آن اهداف و روش رسیدن به آن ها مشخص می گردد. معمولا در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشجویان می بایست. فرم پروپوزال خود را با توجه به موضوعی که انتخاب کرده اند.(آموزش انتخاب موضوع را بخوانید) پر کرده و به استاد راهنما ارسال نمایند.

جهت سفارش پروپوزال در تمامی رشته ها کلیلک کنید

پروپوزال proposal اولین گام اساسی در نگارش و ایجاد یک اثر علمی می باشد که طی آن بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پروژه و اهداف. سوالات، فرضیات و جنبه نوآوری مطرح می گردد. در حقیقت پروپوزال یک نسخه علمی می باشدکه طی آن اهداف و روش رسیدن به آن ها مشخص می گردد. معمولا در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دانشجویان می بایست. فرم پروپوزال خود را با توجه به موضوعی که انتخاب کرده اند.(آموزش انتخاب موضوع را بخوانید) پر کرده و به استاد راهنما ارسال نمایند.

جهت سفارش پروپوزال در تمامی رشته ها کلیلک کنید

بیان مسئله - پلاس شو
پروپوزال نویسی

مراحل نگارش پروپوزال کارشناسی ارشدو دکتری

بیان مسئله در پروپوزال proposal کارشناسی ارشد و دکتری

جهت نگارش بیان مسئله در پروپوزال می بایست تعدادی مقاله مرتبط با موضوع مورد بررسی کامل. قرار گرفته و سپس با توجه به مشکلات، چالش ها، سوالات و ابهامات بیان مسئله نگارش شود.

جهت نگارش بیان مسئله می بایست در مورد تمامی متغیر ها بحث نموده و ارتباط آن ها بایکدیگر را شرح دهید. توجه داشته باشید که در این قسمت مطالب آورده شده نیاز به منبع (رفرنس) داشته. و می بایست منابع همگی به روز و جدید باشند.

نکته دیگری که در نگارش بیان مسئله اهمیت دارد کل به جز بودن آن می باشد. به این معنی که ابتدا به کلیات پرداخته و سپس رفته رفته به جزئیات بپردازیم. دلیل مهم بودن این نکته راحتی خواننده بوده که ابتدا عوامل کلی بیان گردد و سپس به مرور به جزئیات نزدیک تر شویم.

در نگارش بیان مسئله پروپوزال توجه داشته باشید که دو پاراگراف (حد اقل). آخر را به زبان خود بیان نموده چالش های اساسی و دلایل مهم پرداختن به این پروژه را شرح دهید. در نهایت جهت داشتن یک بیان مسئله حرفه ای بهتر است با توجه به اسم این بخش آخر متن خود را به صورت سوالی تمام کنید.

اهمیت و ضرورت پروپوزال proposal کارشناسی ارشد و دکتری

جهت نگارش یک اهمیت ضرورت خوب لازم است عین بخش قبل قانون کل به جز را رعایت نمایید. در این بخش از پروپوزال در رابطه با آمار و ارقام و مباحثی که ضرورت پرداختن به این پروژه را نشان می دهد بپردازید.

لازم به ذکر است هر کجا از متن که آمار و ارقام و ادعایی صورت گیرد نیاز به منبع (رفرنس نویسی) دارد. در نهایت توجه داشته باشد جهت مهم نشان دادن موضوع پروژه خود ذکر کند که اگر این پروژه انجام نشود چه عواقبی در بر خواهد داشت.

پیشینه پژوهش و سوابق تحقیق

در قسمت پیشینه و سوابق تحقیق می بایست مطالعات. تحقیقات و پژوهش هایی که در گذشته صورت گرفته مورد بررسی قرار گیرد. بهتر است خلاصه تحقیقات دیگر (چکیده) در این قسمت آورده شده. و به شرح آن هابپردازیم و لازم به ذکر است که هرچه سال مقالات بالاتر باشد کیفیت و جنبه نوآوری شما قطعا بهتر خواهد بود.

لازم به ذکر است می توان قبل از شروع نگارش پیشینه پژوهش اشاره ای به چهارچوب نظری نمود. در حقیقت چهارچوب نظری اولین مطالعات در مورد یک مسئله می باشد که بهتر است ابتدا به شرح آن ها پرداخته شود.

جنبه نوآوری پروپوزال proposal کارشناسی ارشد و دکتری

جهت نگارش جنبه نوآوری در پروپوزال می بایست مقالاتی که در پیشنه و یا سوابق تحقیق به مرور آن ها پرداخته اید و روش آن ها را مطالعه کرده اید. می بایست با روش و موضوع خود مقایسه نموده و نوآوری موضوع خود را نسبت به دگر موضوع ها شرح دهید و بگویید چه عواملی توسط پژوش شما بهبود می یابد.

اهداف پروپوزال proposal

جهت مشخص نمودن اهداف در یک پروپوزال اگر رشته شما بصورتی باشد که ارتباط متغیر ها لازم به بررسی باشد. می بایست اهداف با توجه به ربط متغیر ها باشد (مانند رشته های مدیریت). اگر رشته شما به این صورت نباشد (فنی) می بایست با مطالعات مقالات مشابه اهداف خود را استخراج نمایید.

سوالات پروپوزال

جهت نگارش سوالات پروپوزال چندین نکته قابل ذکر است. توجه شود که سوالات با توجه به اهداف پژوهش نگارش شود. توجه داشته باشید که سوالات با آیا شروع نشوند. توجه داشته باشید سوالاتی انتخاب نمایید که در نهایت بتوانید به آن پاسخ دهید.

فرضیات پروپوزال proposal

فرضیه یک جمله پیش فرض و یا خبری می باشد. فرضیه دحقیقت همان فرض شما است که سوالش برای شما گنگ است و احتمال میدهید چنین رویکردی در انتظار باشد. به طور مثال: بین تصور از خدا و پریشانی رابطه معنا داری وجود دارد.

توجه داشته باشید که جهت نگارش فرضیات می بایست سوالات خود را به صورت یک جمله فرض پیشنهاد دهید. در رشته های فنی معمولا فرضیات به سوالات و اهداف ارتباط ندارد و می تواند مطالبی در رابطه با مدلسازی باشد. به طور مثال: جهت شبیه سازی از نرم افزار آباکوس استفاده می نماییم.

روش پژوهش در پروپوزال proposal

در این قسمت از پروپوزال می بایست روش انجام پژوهش به صورت اجمالی بیان گردد. در ابتدا لازم است که نوع پژوهش خود را مشخص نمایید. به طور مثال: پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. در ادامه جهت بیان روش می بایست طریقه رسیدن به اهداف توضیح داده شود. در همین راستا اگر پایان نامه شما دارای پرسشنامه است در این قسمت می بایست پرسشنامه های خود را بصورت کامل توضیح داده و پایایی و رواای آن ها نیز می بایست بیان گردد. همچنین در این قسمت روش های تجزیه و تحلیل آماری و یا شبیه سازی می بایست آورده شود.

جهت سفارش پروپوزال در تمامی رشته ها کلیلک کنید.