Showing all 3 results

ارائه فرآیند بهبودیافته مدیریت ذینفعان پروژه‌های عمرانی به منظور افزایش مشارکت مؤثر آن‌ها

موضوع: ارائه فرآیند بهبودیافته مدیریت ذینفعان پروژه‌های عمرانی به منظور افزایش مشارکت مؤثر آن‌ها پایان نامه مدیریت فصول اول تا سوم شامل 84 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

مدیریت ذینفعان – مترو آزادگان

موضوع: مدیریت ذینفعان- مترو آزادگان پروژه فنی مهندسی شامل 28 صفحه فایل ورد فایل دریافتی در قالب ورد

مدیریت ذینفعان پروژه‌های عمرانی به منظور افزایش مشارکت مؤثر آن‌ها

موضوع: ارائه فرآیند بهبودیافته مدیریت ذینفعان پروژه‌های عمرانی به منظور افزایش مشارکت مؤثر آن‌ها پایان نامه فنی مهندسی فصول اول تا سوم شامل 71 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد