Showing 1–12 of 84 results

آسیب های فضای مجازی

موضوع: آسیب های فضای مجازی مقاله انسانی شامل 16 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

آشنایی با شبکه های اجتماعی تحقیقاتی و علمی

موضوع: آشنایی با شبکه های اجتماعی تحقیقاتی و علمی مقاله مدیریت شامل 13 صفحه فایل دریافتی ورد

آموزش و توسعه کارکنان

موضوع: آموزش و توسعه کارکنان پروژه مدیریت شامل 57 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

اثر فعالیت‌های بازاریابی رسانه اجتماعی (اینستاگرام)

موضوع: اثر فعالیت‌های بازاریابی رسانه اجتماعی (اینستاگرام) بر خرسندی مشتری از طریق هویت اجتماعی،ارزش درک شده (موردمطالعه: دنبال کنندگان صفحات اجتماعی صنعت جراحی زیبایی) فصل دوم پایان نامه مدیریت شامل 71 صفجه فایل دریافتی در قالب ورد

اثر نوسازی و به روز کردن تجهیزات در افزایش بهره وری سازمان های تولیدی و خدماتی

موضوع: مروری بر مطالعات اثر نوسازی و به روز کردن تجهیزات در افزایش بهره وری سازمان های تولیدی و خدماتی سمینار مدیریت شامل 41 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

اجرا (پرداخت) پیش از موعد قرارداد

چکیده در یک قرارداد طرفین، ملتزم به اجرای تعهدات خود در موعد مقرر هستند; ولی در برخی موارد از این

ارائه فرآیند بهبودیافته مدیریت ذینفعان پروژه‌های عمرانی به منظور افزایش مشارکت مؤثر آن‌ها

موضوع: ارائه فرآیند بهبودیافته مدیریت ذینفعان پروژه‌های عمرانی به منظور افزایش مشارکت مؤثر آن‌ها پایان نامه مدیریت فصول اول تا سوم شامل 84 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

ارائه مدل چند دوره ای، چند محصولی برای انتخاب تامین کننده

موضوع: ارائه مدل چند دوره ای، چند محصولی برای انتخاب تامین کننده و سفارش دهی و نگهداری اقلام دارویی با در نظر گرفتن مشوق های خرید پایان نامه فنی مهندسی فصول اول تا سوم شامل 111 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

ارائه مدل حمایت دولت از استارت اپ ها با رویکرد کسب و کار های اینترنتی

موضوع: ارائه مدل حمایت دولت از استارتاپ ها با رویکرد کسب و کار های اینترنتی فصل دوم پایان نامه مدیریت شامل 67 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

ارائه مدل مدیریت ارتباط الکترونیک مشتری مبتنی بر رویکرد بازی گونگی

موضوع: ارائه مدل مدیریت ارتباط الکترونیک مشتری مبتنی بر رویکرد بازی گونگی. فصل 1-3 پایان نامه فنی مهندسی شامل 82 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

ارائه یک مدل بهینه‌سازی سه سطحی در زنجیره تامین برای کنترل موجودی

موضوع: ارائه یک مدل بهینه‌سازی سه سطحی در زنجیره تامین برای کنترل موجودی در شرایط عدم قطعیت تقاضا و مدت زمان تحویل به منظور کاهش هزینه‌ها پایان نامه مدیریت شامل 72 صفه فایل دریافتی در قالب ورد

ارائه یک مدل پیشنهاد دهنده سرویس زیرساخت در محاسبات ابری

موضوع: ارائه یک مدل پیشنهاد دهنده سرویس زیرساخت در محاسبات ابری بر اساس نوع و اندازه کاربرد درخواست مشتری پایان نامه فنی مهندسی فصول اول تا سوم شامل 62 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد