نمایش یک نتیجه

اثر فعالیت‌های بازاریابی رسانه اجتماعی (اینستاگرام)

موضوع: اثر فعالیت‌های بازاریابی رسانه اجتماعی (اینستاگرام) بر خرسندی مشتری از طریق هویت اجتماعی،ارزش درک شده (موردمطالعه: دنبال کنندگان صفحات اجتماعی صنعت جراحی زیبایی) فصل دوم پایان نامه مدیریت شامل 71 صفجه فایل دریافتی در قالب ورد