Showing 1–12 of 16 results

آموزش و توسعه کارکنان

موضوع: آموزش و توسعه کارکنان پروژه مدیریت شامل 57 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

اثر نوسازی و به روز کردن تجهیزات در افزایش بهره وری سازمان های تولیدی و خدماتی

موضوع: مروری بر مطالعات اثر نوسازی و به روز کردن تجهیزات در افزایش بهره وری سازمان های تولیدی و خدماتی سمینار مدیریت شامل 41 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

استخراج دانش از فرآیند های سازمانی از طریق فرآیند کاوی

موضوع: استخراج دانش از فرآیندهای سازمانی از طریق فرآیند کاوی سمینار مدیریت شامل 49 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

بررسی تعهد بر ترک فعل در قرارداد های مشارکت بانکی

موضوع: بررسی تعهد بر ترک فعل در قراردادهای مشارکت بانکی سمینار انسانی شامل 75 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

بررسی رابطه استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان

موضوع: بررسی رابطه استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان پروژه مدیریت شامل 61 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

بررسی رابطه تجارت الکترونیک و کارآفرینی

موضوع: بررسی رابطه تجارت الکترونیک و کارآفرینی پروژه مدیریت شامل 60 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

بررسی شرکت های بیمه در ایران و خارج از کشور در شرایط کرونا

سمینار مدیریت موضوع: بررسی شرکت های بیمه در ایران و خارج از کشور در شرایط کرونا تعداد صفحات: 75 فایل دریافتی ورد

تالابهای استان گلستان

پروژه مدیریت تالاب های استان گلستان 39 صفحه فایل دریافتی ورد پس از پرداخت

تحقیق آمار توصیفی

موضوع: تحقیق آمار توصیفی پروژه مدیریت انسانی شامل 53 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

تحلیل برند: لاستیک کویر یزد (کویر تایر) (ماتریس سوات)

موضوع: تحلیل برند: لاستیک کویر یزد (کویر تایر) (ماتریس سوات) پروژه مدیریت شامل 25 صفحه فایل ریافتی در قالب ورد

تعدیل شعب بانک ها

پروژه مدیریت شامل 20 صفحه فایل دریافتی ورد

تولید سلولی و تولید کارگاهی

موضوع: تولید سلولی و تولید کارگاهی پروژه مدیریت شامل 27 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد