Showing 1–12 of 40 results

آموزش و توسعه کارکنان

موضوع: آموزش و توسعه کارکنان پروژه مدیریت شامل 57 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

اثر نوسازی و به روز کردن تجهیزات در افزایش بهره وری سازمان های تولیدی و خدماتی

موضوع: مروری بر مطالعات اثر نوسازی و به روز کردن تجهیزات در افزایش بهره وری سازمان های تولیدی و خدماتی سمینار مدیریت شامل 41 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

استخراج دانش از فرآیند های سازمانی از طریق فرآیند کاوی

موضوع: استخراج دانش از فرآیندهای سازمانی از طریق فرآیند کاوی سمینار مدیریت شامل 49 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

اسلحه Heckler & Koch HK416

پروژه فنی مهندسی تعداد صفحات 110 دریافت فایل ورد پس از پرداخت

بررسی اثر کرایوژنیک در سازه های مختلف و کاربردهای آن

موضوع: بررسی اثر کرایوژنیک در سازه های مختلف و کاربردهای آن سمینار فنی مهندسی شامل 53 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

بررسی پست های فشار قوی و عوامل موثر بر تنظیم ولتاژ

سمینار فنی مهندسی موضوع: بررسی پست های فشار قوی و و عوامل موثر بر تنظيم ولتاژ تعداد صفحات: 64 فایل دریافتی ورد

بررسی تعهد بر ترک فعل در قرارداد های مشارکت بانکی

موضوع: بررسی تعهد بر ترک فعل در قراردادهای مشارکت بانکی سمینار انسانی شامل 75 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

بررسی رابطه استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان

موضوع: بررسی رابطه استرس شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان پروژه مدیریت شامل 61 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

بررسی رابطه تجارت الکترونیک و کارآفرینی

موضوع: بررسی رابطه تجارت الکترونیک و کارآفرینی پروژه مدیریت شامل 60 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

بررسی راهکارهای افزایش کیفیت سلول خورشیدی  

موضوع: بررسی راهکارهای افزایش کیفیت سلول‏های خورشیدی سمینار فنی مهندسی شامل 50 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

بررسی شرکت های بیمه در ایران و خارج از کشور در شرایط کرونا

سمینار مدیریت موضوع: بررسی شرکت های بیمه در ایران و خارج از کشور در شرایط کرونا تعداد صفحات: 75 فایل دریافتی ورد

بررسی کارهای انجام شده در حوزه ارتقاء امنیت مسافرت به کمک اینترنت اشیا (IOT)

موضوع: بررسی کارهای انجام شده در حوزه ارتقاء امنیت مسافرت به کمک اینترنت اشیا (IOT)   (رایگان) سمینار فنی مهندسی شامل 73 صفحه دانلود رایگان پس از ثبت نام با لینک مستقیم