Showing 1–12 of 112 results

FEM شبیه‌سازی قوس الکتریکی دریک کلید فشار ضعیف با استفاده از معادلات

موضوع: FEM شبیه‌سازی قوس الکتریکی دریک کلید فشار ضعیف با استفاده از معادلات پایان نامه برق شامل 67 صفحه فصول اول تا سوم فایل دریافتی در قالب ورد

اثر سبک های فرزند پروری و کفایت اجتماعی درکودکان تیز هوش شهرستان اسلامشهر

موضوع: اثر سبک های فرزند پروری و کفایت اجتماعی درکودکان تیز هوش شهرستان اسلامشهر پایان نامه مدیریت فصول اول تا سوم شامل 98 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

اثر فعالیت‌های بازاریابی رسانه اجتماعی (اینستاگرام)

موضوع: اثر فعالیت‌های بازاریابی رسانه اجتماعی (اینستاگرام) بر خرسندی مشتری از طریق هویت اجتماعی،ارزش درک شده (موردمطالعه: دنبال کنندگان صفحات اجتماعی صنعت جراحی زیبایی) فصل دوم پایان نامه مدیریت شامل 71 صفجه فایل دریافتی در قالب ورد

ارائه روشی جهت بهبود قابلیت اطمینان با استفاده از تکنیک شبکه عصبی در محیط ابری

موضوع: ارائه روشی جهت بهبود قابلیت اطمینان با استفاده از تکنیک شبکه عصبی در محیط ابری پایان نامه فنی مهندسی فصول اول تا سوم شامل 80 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

ارائه فرآیند بهبودیافته مدیریت ذینفعان پروژه‌های عمرانی به منظور افزایش مشارکت مؤثر آن‌ها

موضوع: ارائه فرآیند بهبودیافته مدیریت ذینفعان پروژه‌های عمرانی به منظور افزایش مشارکت مؤثر آن‌ها پایان نامه مدیریت فصول اول تا سوم شامل 84 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

ارائه مدل چند دوره ای، چند محصولی برای انتخاب تامین کننده

موضوع: ارائه مدل چند دوره ای، چند محصولی برای انتخاب تامین کننده و سفارش دهی و نگهداری اقلام دارویی با در نظر گرفتن مشوق های خرید پایان نامه فنی مهندسی فصول اول تا سوم شامل 111 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

ارائه مدل حمایت دولت از استارت اپ ها با رویکرد کسب و کار های اینترنتی

موضوع: ارائه مدل حمایت دولت از استارتاپ ها با رویکرد کسب و کار های اینترنتی فصل دوم پایان نامه مدیریت شامل 67 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

ارائه مدل مدیریت ارتباط الکترونیک مشتری مبتنی بر رویکرد بازی گونگی

موضوع: ارائه مدل مدیریت ارتباط الکترونیک مشتری مبتنی بر رویکرد بازی گونگی. فصل 1-3 پایان نامه فنی مهندسی شامل 82 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

ارائه یک روش نوین مبتنی بر خود کدکننده های دوگانه جهت دسته بندی داده‌ها

موضوع: ارائه یک روش نوین مبتنی بر خود کدکننده‌های دوگانه جهت دسته بندی داده‌ها پایان نامه فنی مهندسی فصول اول تا سوم شامل 90 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

ارائه یک مدل برنامه ریزی تولید از طریق فرآیندهای پیوسته تک مرحله ای در صنعت پتروشیمی

موضوع: ارائه  یک مدل برنامه ریزی تولید از طریق فرآیندهای پیوسته تک مرحله ای در صنعت پتروشیمی پایان نامه فنی مهندسی فصول اول تا سوم شامل 113 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد