مروری بر ترانزیستورهای اثر میدان نانولوله کربنی (CNTFET ها) برای کاربردهای بسیار کم توان

موضوع: مروری بر ترانزیستورهای اثر میدان نانولوله کربنی ( CNTFET ها) برای کاربردهای بسیار کم توان مقاله مهندسی فنی شامل 39 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

مواد مبتنی بر گرافن برای حسگرهای زیستی

موضوع: مواد مبتنی بر گرافن برای حسگرهای زیستی: مرور مقاله فنی مهندسی شامل 39 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

مالیات و هزینه های حمل و نقل سبز یک نظرسنجی عمومی در کالیفورنیا

موضوع: مالیات و هزینه های حمل و نقل سبز یک نظرسنجی عمومی در کالیفورنیا مقاله فنی مهندسی شامل 14 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد