مالیات و هزینه های حمل و نقل سبز یک نظرسنجی عمومی در کالیفورنیا

موضوع: مالیات و هزینه های حمل و نقل سبز یک نظرسنجی عمومی در کالیفورنیا مقاله فنی مهندسی شامل 14 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

مروری بر ترانزیستورهای اثر میدان نانولوله کربنی (CNTFET ها) برای کاربردهای بسیار کم توان

موضوع: مروری بر ترانزیستورهای اثر میدان نانولوله کربنی ( CNTFET ها) برای کاربردهای بسیار کم توان مقاله مهندسی فنی شامل 39 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد

مواد مبتنی بر گرافن برای حسگرهای زیستی

موضوع: مواد مبتنی بر گرافن برای حسگرهای زیستی: مرور مقاله فنی مهندسی شامل 39 صفحه فایل دریافتی در قالب ورد