نقطه عطفی در مدل سازی متغیرهای نهفته است. این روش ترکیبی از پیشرفته ترین روش ها (به عنوان مثال ، PLS-POS ، IPMA; روال های پیچیده راه انداز راه انداز) با رابط کاربری گرافیکی آسان برای استفاده و بصری است.