مدفلو MODFLOW مدل هیدرولوژیک مدولار USGS است. مدفلو MODFLOW یک استاندارد بین المللی. برای شبیه سازی و پیش بینی شرایط آب های زیرزمینی و فعل و انفعالات آبهای زیرزمینی / آب های سطحی در نظر گرفته شده است. در حال حاضر MODFLOW 6 نسخه اصلی MODFLOW است که توسط USGS توزیع شده است. نسخه اصلی قبلی . MODFLOW-2005 ، نیز به طور فعال حفظ و پشتیبانی می شود.