نرم افزار میداس Midas GTS NX یک نرم افزار المان محدود جهت تحلیل سیستم های ژئوتکنیک است. این محیط نرم افزاری دارای طیف وسیعی از برنامه های کاربردی طراحی ژئوتکنیکی مانند: پایه های عمیق، حفاری، سیستم های تونل پیچیده. تجزیه و تحلیل نشت، تجزیه و تحلیل تثبیت، طراحی خاکریزی، تجزیه و تحلیل پایداری دینامیکی و شیب ماست. سرعت آنالیز سریع و طراحی ژئوتکنیکی قدرتمند از دیگر مزایای این نرم افزار می باشد.