نرم افزار مسمتیکا(Mathematica) به مدت سه دهه ، وضعیت هنر را در محاسبات فنی تعریف کرده و محیط اصلی محاسبه را برای میلیون ها مبتکر ، مربی ، دانشجو و دیگران در سراسر جهان فراهم کرده است.
مسمتیکا که به دلیل قدرت فنی و راحتی ظریف خود بسیار تحسین شده است ، یک سیستم یکپارچه و به طور مداوم در حال گسترش فراهم می کند که وسعت و عمق محاسبات فنی را پوشش می دهد و از طریق هر مرورگر وب و همچنین بومی در همه دسک تاپ های مدرن در ابر موجود است.