میپل Maple یک نرم افزار، جهت زبان برنامه نویسی می باشد، به طور عادی، عبارات جبری و عبارات منطق در حافظه کامپیوتر، ذخیره می شود و پس از آن توسط این نرم افزار پردازش شده و حل می شوند.میپل maple یکی از نرم‌افزارهای مشهور ریاضی است. از نرم افزار میپل Maplesoft Maple در حل مسائل مختلف ریاضی از مانند: هندسه، حساب و … استفاده می شود. وقتی میپل Maple باز می شود (اجرا می گردد) فقط هسته که پایه و اساس سیستم Maple و شامل دستورات بنیادی و اولیه می باشد را به حافظه منتقل می نماید. هسته از کدهایی به زبان C تشکیل شده که تقریبا ۱۰ درصد کل سیستم میپل Maple را در بر دارد. به منظور سرعت و کارایی بالاتر هسته کوچک نگه داشته شده است. ۹۰ درصد بقیه به زبان میپل Maple نوشته شده است که در کتابخانه های میپل قرار دارند.