جاوا (java) قلب سبک زندگی دیجیتالی ماست. این بستر برای راه اندازی مشاغل; کاوش رابط های انسانی به دیجیتال; طراحی بهترین برنامه های جهان و باز کردن قفل نوآوری در همه جا از گاراژها گرفته تا سازمان های جهانی است.