اچ اسپایس

شبیه ساز مدار HSPICE”استاندارد طلا” در صنعت برای شبیه سازی دقیق مدار است و مدل های دستگاه MOS دارای گواهی ریخته گری با الگوریتم های پیشرفته شبیه سازی و تجزیه و تحلیل را ارائه می دهد. با بیش از 25 سال اجرای موفقیت آمیز نوار طراحی ، اچ اسپایس معتبرترین و جامع ترین شبیه ساز مدار در صنعت است. برای شبیه سازی روی تراشه: طرح های آنالوگ ، طراحی RF ، طراحی دیجیتال سفارشی ، طراحی و توصیف سلول استاندارد ، طراحی و خصوصیات حافظه و توسعه مدل دستگاه. برای شبیه سازی یکپارچگی سیگنال خارج از تراشه: تجزیه و تحلیل و شبیه سازی صفحه سیلیکون به بسته به صفحه به صفحه پشت به عقب محیط شبیه سازی