جی تی پاور استاندارد شبیه سازی عملکرد موتور در صنعت است; که توسط تمام تولیدکنندگان اصلی موتور و OEM های خودرو استفاده می شود. جی تی پاور برای پیش بینی مقادیر عملکرد موتور مانند قدرت ، گشتاور ، جریان هوا ، بازده حجمی ، مصرف سوخت ، عملکرد و مطابقت شارژر توربو و تلفات پمپاژ استفاده می شود; فقط چند مورد. فراتر از پیش بینی های اساسی عملکرد; جی تی پاور شامل مدل های فیزیکی برای گسترش پیش بینی ها شامل انتشار سیلندر و لوله خروجی; مشخصات صوتی سیستم ورودی و اگزوز (سطح و کیفیت); درون سیلندر و دمای ساختار لوله / منیفولد; تجزیه و تحلیل فشار سیلندر; و مدل سازی سیستم را کنترل کنید.