فورترن یک زبان برنامه نویسی رایانه ای است که به طور گسترده ای در محاسبات علمی و عددی استفاده می شود. فورترن در حالی که بیش از جامعه علمی بوده است; طی سالهای گذشته از محبوبیت کمتری برخوردار بوده است; اما همچنان دارای کاربران قوی در بین برنامه نویسان علمی است و همچنین در سازمانهایی مانند پیش بینی های هواشناسی; تجارت مالی و شبیه سازی های مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد. برنامه های فورترن می توانند برای اجرای در رایانه های با کارایی بالا بسیار بهینه شوند و به طور کلی این زبان برای تولید کد در مواردی که عملکرد مهم است مناسب است. Fortran یک زبان کامپایل شده است; یا به طور خاص تر آن قبل از زمان تدوین شده است.