نرم افزار دیگسایلنت Digsilent PowerFactory از قوی ترین نرم افزار های تحلیل شبکه های قدرت است که توسط شرکت DIGSILENT دیگسایلنت ایجاد و ارتقاء یافته است. طبق تعریف دیگری نرم افزار دیگسایلنت  Digsilent PowerFactory یکی از قوی‌ترین نرم افزار‌ها در زمینه شبکه‌های توزیع و نیروگاههای برق می‌باشد. که یک ابزار شبیه سازی محاوره ائی برای محاسبه و تحلیل رفتار سیستمهای قدرت با اهداف طراحی و بهره برداری می‌باشد. در حال حاضر در اکثر سازمان ها و ادارات برق از دیگسایلنت به عنوان یک نرم افزار پایه در محاسبه. و تحلیل شبکه های قدرت استفاده می شود. با بهره گیری از این نرم افزار قادر خواهیم بود یک شبکه گسترده را با تمام تجهیزات آن شبیه سازی نموده و محاسباتی مانند: