کامسول یک پلتفرم شبیه سازی است که شامل تمام مراحل در روند کار مدل سازی از تعریف هندسه ها; خصوصیات مواد و فیزیکی است که پدیده های خاص را برای حل و حل مدل های پس پردازش برای تولید نتایج دقیق و قابل اعتماد توصیف می کند.

برای ایجاد مدل هایی برای استفاده در زمینه های کاربردی تخصصی یا زمینه های مهندسی; می توانید کامسول را با هر ترکیبی از ماژول های افزودنی مجموعه محصول تقویت کنید. محصولات رابط این امکان را فراهم می کند تا شبیه سازی با سایر نرم افزارهای مهندسی و ریاضی مورد استفاده در طراحی محصول و فرآیند نیز ادغام شود. وقتی مدلی را توسعه دادید; حتی می توانید آن را به یک برنامه شبیه سازی با یک رابط کاربری اختصاصی تبدیل کنید ، که می تواند برای استفاده بسیار خاص توسط افراد فراتر از بخش تحقیق و توسعه طراحی شود.