نرم افزار سیویل ( Civil 3D ) راه حل شما برای برنامه ریزی و مستند سازی پروژه های مهندسی عمران است. نرم افزار سیویل از روش تفکر و کار در مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) پشتیبانی می کند. این برای شما چه معنی دارد: مدل رایانه شما نمای کلی از پروژه را به شما ارائه می دهد تا بتوانید پردازش را بهینه کنید ، همیشه داده های ثابت داشته باشید و سریعتر نسبت به تغییرات عکس العمل نشان دهید. اتوکد Civil 3D از چرخه برنامه ریزی شما از طراحی تا تجزیه و تحلیل تا اجرای تغییرات پشتیبانی می کند.