سالیدورکس SolidWorks یک نرم‌افزار مهندسی طراحی به کمک رایانه است.