اتوکد نرم‌افزاری است که برای ترسیم نقشه‌های مهندسی و صنعتی به کار می‌رود.