اتوکد AutoCAD نرم‌افزاریست که برای کشیدن نقشه‌های مهندسی و صنعتی به کار می‌رود. اتوکد امکان استفاده از محیط‌های دو بعدی و سه بعدی را دارد. آخرین نسخه منتشر شده از نرم افزار ۲۰۲1 هست. اتوکد دارای کاربردهای فراوانی است و حتی توسط صنایع فراتر از زمینه های معماری و مکانیکی قدرت گرفته است.