نرم افزار ارنا Arena یکی از پرکاربرد ترین ابزار ها در رشته مهندسی صنایع در حیطه شبیه سازی است که استفاده های مختلفی در زمینه های مختلف داشته و آشنایی با آن می تواند مهندسین صنایع را جهت ورود به بازار کار مهندسی صنایع آماده سازد.