نرم افزارآیمسان به شما امکان می دهد شبکه های حمل و نقل را کوچک و بزرگ مدلسازی کنید; از یک تقاطع واحد به کل منطقه. شما می توانید با استفاده از نرم افزار آیمسان یک دوقلوی دیجیتال از یک شهر یا بزرگراه بسازید; سپس سفرهایی را که مردم می خواهند انجام دهند; شبیه سازی کنید و آنها را با گزینه های حمل و نقل موجود مانند تاکسی; اتوبوس ، سهام ماشین ، دوچرخه یا حتی پیاده روی مطابقت دهید. مدل سازی دیجیتال یک روش ایمن و مقرون به صرفه برای آزمایش با طرح های مختلف یا برنامه های عملیاتی و کمک به امن تر; تمیزتر و زیست پذیرتر بودن مکان ها است. بیش از 6600 متخصص در 87 کشور در سراسر جهان از نرم افزار Next برای تصمیم گیری مهم در مورد آینده شهرهای ما استفاده می کنند. درباره آیمسان بعدی آیمسان به شما امکان می دهد ارزیابی عملیات ترافیک را از هر مقیاس و پیچیدگی انجام دهید.