آدامز به مهندسان کمک می کند تا پویایی قطعات متحرک; و نحوه توزیع بارها و نیروها را در سیستم های مکانیکی بررسی کنند.این نرم افزار راه حل شبیه سازی Multibody Dynamics آدامز به مهندسان کمک می کند تا پویایی قطعات متحرک; و نحوه توزیع بارها و نیروها را در سیستم های مکانیکی بررسی کنند. راه حل های چند رشته ای آدامز ماژول های اختیاری موجود با Adams به کاربران امکان می دهد تا قطعات مکانیکی ، پنوماتیک; هیدرولیک ، الکترونیک و سیستم های کنترل را برای ساخت و آزمایش نمونه های اولیه مجازی که به طور دقیق تعاملات بین این زیر سیستم ها را محاسبه می کنند ; ادغام کنند. Adams پرکاربردترین نرم افزار پویایی و تحلیل حرکت چند بدن در جهان است. این نرم افزار به مهندسان کمک می کند تا پویایی قطعات متحرک; نحوه توزیع بارها و نیروها در سیستم های مکانیکی و بهبود و بهینه سازی عملکرد محصولات خود را مطالعه کنند.