نرم افزار ها

اصول طرح تحقیق و روش شناسی در پایان نامه

اصول طرح تحقیق و روش شناسی در پایان نامه

تقریبا پیشرفت در هر زمینه از علم; تابع تلاش های حاصل از تحقیق و پژوهش نظام مند است؛ براین اساس; اغلب از پایان نامه و پژوهش به عنوان زیربنای پیشرفت علمی یاد می­کنند. در تعریفی کلی; هدف تحقیق در پایان نامه پاسخگویی به سوالات و به دست آوردن دانش جدید است. تحقیق در پایان نامه; ابزار اولیه ای است که برای گسترش مرزهای دانش در تقریبا همه زمینه های آن به کار می رود.

برای مثال; در زمینه های مختلف علمی مثل روان شناسی; زیست شناسی ; پزشکی ; فیزیک و گیاه شناسی از تحقیق استفاده می کنند; زمینه های ذکر شده تنها برخی از زمینه هایی هستند که در آن ها تحقیق نقش ارزشمندی درباره » آنچه که می دانیم و چگونه درباره چیزها می اندیشیم « ایفا می کند. از جمله کارهای دیگر; این است که محققان با دست زدن به تحقیق; سعی دارند از پیچیدگی مسائل بکاهند; رابطه بین اتفاقات به ظاهر بی ارتباط را کشف کنند; و نهایتا شیوه زندگی ما را بهبود بخشند. با این که مطالعات تحقیقاتی در بسیاری از زمینه های مختلف علمیصورت می گیرد; اما اهداف کلی و خصوصیات بارز تحقیقات بر اصولی استوارند که معمولا یکسان هستند.

برای مثال; در تمام زمینه های علم; به طور معمول از تحقیق در پایان نامه برای توصیف یکشیء یا اتفاق; کشف رابطه بین پدیده ها یا پیش بینی; اتفاقات اینده استفاده می شود . در یک کلام; از تحقیق می توان برای اهداف توصیف; توضیح; و پیش بینی که همگی آن ها کمک بزرگی به افزایش دانسته ها و روش زندگی ما می کنند; استفاده کرد. علاوه بر دارا بودن اهداف کلی مشابه; تحقیق علمی در تقریبا همه زمینه های مطالعه دارای مشخصه های تعیین کننده خاص است; که آزمودن فرضیه; مشاهده و اندازه گیری دقیق; ارزیابی نظام مند داده ها و استخراج نتایجمعتبر; از آن جمله اند.

در سال های اخیر; نتایج بسیاری از مطالعات تحقیقاتی در رسانه های عمومی به روی صحنه کشانده شده است. دیگر تحقیق; حریم خصوصی دانشمندان و استادان پژوهشگر ملبس به روپوش های سفید آزمایشگاهی نیست. برعکس; نتایج مطالعات تحقیقاتی به کرات از روی اخبار عصر محلی گاهی; CNN; اینترنت و سایر منابع خبری متفاوت رسانه ای گزارش می شوند که هم دانشمندان و هم غیر دانشمندان به این منابع خیری به طور همسان دسترسی دارند.

برای مثال; در سال های اخیر; همگی ما با تحقیقات مربوط به اثرات فشار روانی (استرس ) بر روی سلامت روان; فواید رژیم غذایی کم کلسترول بر روی سلامتی; اثرات ورزش در پیشگیری از نوع خاصسرطان; نوع اتومبیل ایمن برای رانندگی; و اثرات زیانبار جمعیت بر روی گرمای کره زمین آشنایی پیدا کرده ایم. ممکن است ما با مطالعات تحقیقاتی درباره ژن انسانی; کاربرد سلول های بنیادی و شبیه سازی ژنتیکی نیز آشنا شده باشیم. در گذشته ای نه چندان دور; بسیار بعید به نظر می آمد که نتایج چنین مطالعات تحقیقاتی علمی سطح بالایی; با این وسعت در اختیار ادهانعمومی قرار بگیرند.

با وجود رواج و قابلیت دستیابی تحقیق در جوامع امروزی; بسیاری از مردم تصور درستی از این که; تحقیق چیست و محدودیت های آن کدام است; نحوه استفاده از آن چگونه است; و این که تحقیق در پایان نامه می تواند چه چیزهایی به ما بگوید; ندارند. در نظر بسیاری از مردم; لغت تحقیق تصاویر دانشمندانی را در دهن تجسم می بخشد که در حال تماشای موش های آزمایشگاهی در حال دو در راه پله های پیچاپیچ; و یا مشغول مخلوط کردن مواد شیمیایی در لوله های آزمایشگاهی هستند . برای برخی دیگر از مردم اصطلاح »تحقیق « به تصور تحقیقات کاسبکاران بازار مخابرات; و یا به کسانی پیوند می خورد که در فروشگاه های محلی به آن ها نزدیک شده تا سؤالاتی درباره عادت

سفارش پروژه->

خرید پروژه آماده->

آموزش های دیگر->

تحقیق در پایان نامه دقیقا چیست؟

مطالعات تحقیقی به شکل های متفاوت است و ما درباره چند شکل آن; در جلو تر به تفصیل بحث خواهیم کرد. اما فعلا روی دو شکل از رایج ترین نوع تحقیق – تحقیق همبستگی در پایان نامه و تحقیق تجربی آزمایشی در پایان نامه- متمرکز می شویم. تحقیق همبستگی: هدف تحقیق همبستگی تعیین ارتباط دو یا چند متغیر می باشد (ضمنا متغیر; واژه ای است که باید با آن آشنایی داشته باشید.

متغیرهرچیزی است که بتواند ارزش های متفاوت به خود بگیرد. از قبیل: وزن; زمان; و ارتفاع). برای مثال; امکان دارد محققی علاقه مند به تعیین رابطه سن با وزن باشد. در این مثال; ممکن است محقق دریابد که واقعأ سن با وزن مرتبط است زیرا با افزایش یکی آن دیگری نیز افزوده می شود. اگر همبستگی بین دو متغیر به اندازه کافی قوی باشد; داشتن اطلاعات درباره یک متغیر; امکان پیش بینی را به محقق می دهد. چندین نوع همبستگی هست که در مورد آنها در فصل ۵ مفصل تر بحث می کنیم. نکته حائز اهمیت این که; ارتباط با همبستگی بین دو چیز ضرورتا به این معنا نیست که یکی علت دیگری است. برای استنباط رابطه علت و معلولی محقق باید تحقیق آزمایشی انجام دهد که به این نکته در سرتاسر این کتاب تاکید میشود.

تحقیق تجربیر آزمایشی: تحقیق تجربی , آزمایشی ; در سادهترین شکل خود; مستلزممقایسه دو گروه براساس اندازه گیری نتایج برای آزمودن فرضیه علی است. برای مثال; مثل شکر که اثرات فیزیولوژیکی ندارد; استفاده می کند. علاوه بر دریافت داروهای متفاوت ; گروه ها کاملا تحت درمان قرار می گیرند به طوری که محقق بتواند اثرات داروها را تفکیک کند. پس از دریافت داروها; هر دو گروهمقایسه می شوند تا ببینند که آیا گروه آزمایشی سردردی کمتر از گروه کنترل دارند یا نه; با فرض این که این بررسی دقیق طراحی شود (از مطالعات طراحی شده در فصول بعدیمفصل تر بحث می شود); اگر گروه تجربی سردرد کمتری از گروه کنترل داشته باشد; محققمی تواند نتیجه گیری کند که داروی جدید سردرد را کاهش می دهد.

خرید از آن ها بپرسند. در واقع; این مثال های کلیشه ای تحقیقات; تنها بخش کوچک چیزهایی هستند که تحقیق یا پژوهش پایان نامه را در برمی گیرد. بنابراین; تعجب اور نیست که بسیاری از مردم با انواع گوناگون طرحهای تحقیقاتی; مبانی چگونگی انجام تحقیقات; اموری که تحقیقات برایان ها به کار گرفته می شوند; و محدودیت های استفاده از تحقیقات برای پاسخگویی به سؤالات وحصول دانش جدید نا آشنا باشند. مرجع سریع ۱۰۱ به بررسی « تحقیق»  از دیدگاه علمی می پردازد.

ما پیش از اشاره به این مطالب مهم; باید به طور اجمالی مرور کنیم که علم چیست و; چگونه می خواهد آنچه را که ما می دانیم به ما می گوید.

نگاه اجمالی به علم و روش علمی

 به زبان ساده; علم را می توان یک رویکرد روش شناسی و نظام مند برای حصول دانش جدید; تعریف کرد. این تعریف علم برخی تفاوت های اساسی طریقه حصول دانش جدید در میاندانشمندان و غیر دانشمندان را به وضوح مشخص می کند. به طور مشخص ; دانشمندان به جای تکیه بر مشاهدات تصادفی صرف و غیرقابل اعتماد و رویکردی غیر رسمی برای یادگیری درباره جهان; به حصول دانش جدید با استفاده از مشاهده های دقیق و روش های نظام مند; کنترل شده و رویکرده ای روش شناختی; ادقام می کنند.

دانشمندان; با انجام این کار; می­توانند نتایج معتبر و قابل اعتمادی درباره آنچه که به مطالعه اش پرداخته­اند; بگیرند. به علاوه; دانش علمی مبتنی بر عقاید; احساسات و شم و شهود دانشمند نیست. در عوض; دانش علمی بر داده هابی عینی مبتنی است که; در حین یک مطالعه تحقیقی ای که با دقت طراحی شده; با اطمینان به دست آورده می­شوند. به طور خلاصه; دانش علمی مبتنی بر انباشت شواهد علمی و تجربی است که در فصول آتی همین کتاب به تفصیل مورد بررسی قرار می­گیرد. خصیصه بارز تحقیق علمی; روش علمی پایان نامه است.

این ایده که روش علمی بنیان تمام بررسی ها و کاوش های علمی است; اولین بار در قرن ۱۳ توسط راجر بیکن; فیلسوف و دانشمند انگلیسی; مطرح شد و تا امروز نیز به طور کلی مورد قبول است. بیشترین تعریف روش علمی اینکه; رویکردی است برای حصول دانش جدید; و این رویکرد علم را به طور مشخص از غیر علم متمایز می سازد. برای روشن شدن مطلب باید گفت که روشعلمی حقیقتآ فقط یک روش نیست . کما این که نام روش علمی این پندار غلط را به فرد می دهد . بلکه بیشتر دیدگاه مهمی است درباره این که; بررسی های علمی چگونه باید انجام شوند.

مجموعه ای از اصول و روش های تحقیق است که به پژوهشگران در گرفتن نتایج معتبر از مطالعه تحقیقاتی خودشان کمک می کند. از آنجا که روش علمی به جای سروکار داشتن با محتوای مطالعه تحقیقاتی خاص با رویکرد عمومی تحقیق سرو کار دارد; لذا محققان در کلیه زمینه های گوناگون علمی از آن استفاده می کنند. همانطور که در قسمت های آتی خواهید دید;

مرجع سریع

 روش علمی پیدایش روش علمی را معمولا به راجر بیکن – فیلسوف و دانشمند قرن سیزدهم انگلیسی – نسیت می دهند; اگرچه بعضی ها معتقدند

که دانشمند ایتالیایی; گالیلو گالیله; نقش مهمی در ایجاد روش علمی داشته است. بعدها دو فیلسوف به نامهای فرانسیس بیکن و رنه دکارت تشریک مساعی هایی در مورد روش علمی داشتند. با وجودی که درباره خصوصیات دقیق روش علمی اختلاف نظرهایی وجود دارد; اما اکثرا براین عقیده اند که خصوصیات اصلی این روش عبارتند از:

  • رویکرد تجربی
  • مشاهده
  • پرسش
  • فرضیه
  • آزمایش
  • تجزیه و تحلیل
  • نتیجه گیری
  • تکرار

مهم ترین مزیت روش علمی فراهم نمودن مجموعه دستورالعمل های واضح و مورد توافق برابگردآوری; ارزیابی و گزارش دهی; در حین مطالعه تحقیقاتی است.

محققان سال ها درباره اجزای تشکیل دهنده روش علمی اختلاف نظرهایی داشته اند. در واقع; برخی از پژوهشگران تعریف رویکردی کلی و جامع برای بررسی های علمی را; غیرممکن دانسته اند. با این وجود; در طی ۱۰۰ سال; روش علمی مشخصه بارز تحقیق علمی پایان نامه بوده است. محققان اکثر اجزای کلیدی روش علمی را که در مابقی فصل روی آن تمرکز خواهد شد): روشی عملی و تجربی; مبتنی بر مشاهده; سؤال; فرضیه; آزمایش; تجزیه و تحلیل; نتیجه گیری و تکرار دانسته اند.

پیش از ادامه بحث; دکر یک نکته احتیاطی ضروری است. در بحث مختصری که پیرامون روش علمی خواهیم داشت; چند اصطلاح و مفهوم مرتبط ; با طرح و روش شناسی تحقیق را معرفی خواهیم کرد. اگر با برخی از مفاهیمی که در این بحث معرفی شده اند آشنایی ندارید وحشت زده نشوید. هدف آنچه که در ادامه می اید; فراهم کردن زمینه ای برای فصول آتی است و در بقیه کتاب; هر یک از این مفاهیم و اصطلاحات را شرح خواهیم داد.

رویکرد تجربی در پایان نامه

روش علمی قوی مبتنی بر رویکرد تجربی است. رویکرد تجربی; رویکردی مبتنی بر شواهد می باشد که بر مشاهده مستقیم و آزمایش برای حصول دانش جدید متکی است. در رویکردتجربی; دانشمندان تصمیمات خود را براساس داده های حاصل از مشاهده مستقیم و آزمایشاتخاد می کنند. این رویکرد به تصمیم گیری را; با شیوه ای که اکثر تصمیمات غیر علمی مان را در زندگی روزمره با آن می گیریم.

مقایسه کنید. برای مثال; همگی ما تا به حال براساس احساسات; غریزه جسارت و شم یا حس درونی تصمیم گیری هایی کرده ایم . به علاوه; ممکن است مانتیجه گیری هایی بکنیم و یا تصمیماتی بگیریم که لزوما براساس داده ها نباشند بلکه بیشتر براساس نظرها; حدس ها و گمان ها; و امید تصمیم گیری های بهتر; باشند. بهترین تعبیر از رویکرد تجربی; با تاکید بر مشاهده مستقیم; نظام مند و دقیق; اصل هدایت کننده تمام تحقیقاتی است که

روش مشاهده در پایان نامه

یک جزء مهم در هر بررسی علمی; مشاهده است. از این نظر ; مشاهده به دو مفهوم متمایز اشاره می کند; آگاه بودن از دنیای اطراف و اندازه گیری دقیق. مشاهده دنیای اطراف اغلب باعثسؤالاتی می شود که در تحقیق علمی در پایان نامه به آنها پرداخته میشود. برای مثال; مشاهده نیوتن درافتادن سیب از درخت سیب آغاز تحقیقات بسیاری درباره اثرات جادیه شد . بنابراین با نگاهی تیز بینانه به اطراف می توان ایده های بسیاری برای مطالعه تحقیقاتی گرفت.

در حیطه علم; مفهوم مشاهده چیزی بیش از مشاهده دنیای اطراف برای کسب ایده های تحقیق است. مشاهده هم چنین به فرآیند اندازه گیری های دقیق و صحیح اشاره می کند که خصیصه متمایز بررسی های علمی است که به خوبی انجام شده اند. هنگام اندازه گیری در تحقیق; دانشمندان بسیار دقت می کنند که از مشاهدات مغرضانه پرهیز کنند. برای مثال; اگر محققی در حال اندازه گیری میزان فاصله زمانی دو رویداد مانند فاصله زمانی میان رعد و برق; است استفاده محقق از ابزار اندازه گیری با دقت بسیار و قابل اعتماد; منطقی و عاقلانه به نظر می رسد.

به محقق توصیه می شود که در مورد فاصله زمانی آن دو رویداد; به جای تخمین های بی پایه و اساس « از یک کرونومتر یا وسیله ای مشابه استفاده کند. با این کار محقق مطمئن می شود کهاندازه گیری صحیح بوده است و عوامل خارجی آن را به سمت و سوی خاصی سوق نداده اند. اکثر افراد قبول دارند که مشاهده هایی که در زندگی روزمره انجام میدهیم به ندرت تا این حد دقیق یا نظاممند هستند.

تعریف عملیاتی یک جنیه مهم اندازه گیری است. محققان; در مطالعه تحقیقاتی خود; مفاهیم و اصطلاحات کلیدی را با استفاده از تعاریف عملیات تعریف می کنند . با استفاده از تعاریف عملیاتی; محققان مطمئن می شوند که همگی درباره پدیدهای واحد صحبت می کنند. برای مثال; اگر محققی می خواهد درباره تاثیرات ورزش و تمرین بر سطوح فشار روانی (استرس ) مطالعه کنند; برای محقق ضروری است که تعریف کند » تمرین و ورزش « چیست.

آیا تمرین و ورزش بهدویدن; وزنه برداری; شنا; بالا رفتن از طناب یا تمام موارد ذکر شده اطلاق می شود. با تعریف» تمرین و ورزش « محقق مطمئن می شود که همه به چیز مشابهی اشاره می کنند مسلم تعریف » تمرین و ورزش « می تواند در مطالعه های گوناگون متفاوت باشد; بنابراین; تعریف محقق از » تمرین و ورزش « به شیوه ای دقیق در متن مطالعه بسیار مهم است. داشتن تعریفی روشن و واضح از اصطلاحات; تکرار مطالعه محقق; را توسط محققان دیگر تضمین می کند. درباره اهمیت تعاریف عملیاتی در فصل بعد بیشتر بحث میشود.

سؤالات احتمالا; پس از گرفتن ایده تحقیق; از مشاهده دنیای اطراف; قدم بعدی در فرآیند تحقیق; تبدیل آن به سؤالی است که قابل پاسخگویی باشد. از این نظر اصطلاح »قابل پاسخگویی « اهمیت خاصی دارد و نباید مورد اغماض واقع شود. واضح است که تلاش برای پاسخگویی به سؤالتحقیقی غیرقابل پاسخگویی; از طریق بررسی علمی; مأیوس کننده و نهایتأ یی نتیجه خواهد بود . نمونه یک سؤال تحقیق غیرقابل پاسخگویی مثلا این است که آیا المثنی دقیقی از من در کهکشانی دیگر وجود دارد؟ « با وجودیکه این سؤال چشمگیری است چرا که محتملا اطلاعات مهمی را فراهم می کند; ولی با وضعیت کنونی علم نمی توان جوابی برای آن یافت.

بنابراین مهم است که سؤال تحقیقی طور تدوین شود که از طریق روش ها و رویه های علمی موجود قابل پاسخگویی باشد. امکان دارد بهطور مثال; فردی سؤال کند که آیا تمرین و ورزش کردن (که شاید از نظر عملیاتی به صورت سه بار دویدن در هفته و هر بار ۳۰ دقیقه تعریف می شود ); کلسترول را کاهش می دهد؟ با استفاده از روش های علمی تأیید شده می توان در مورد این سؤال تحقیق کرد و به آن پاسخ داد.

فرضیه ها در پایان نامه

فرضیه ها می توانند براساس نوع طرح تحقیق پایان نامه; شکل های متفاوتی داشته باشند . ممکن است بعضی فرضیه ها به آسانی چگونگی رابطه دو چیز را توصیه نمایند . برای مثال; در تحلیل همبستگی (که در فصل ۵ بحث می شود) شاید محققی و فرضیهسازی کند که شرب خمر قدرت تصمیم گیری را تضعیف می کند. بد عبارت دیگر; محقق این فرضیه را مطرح می کند که بینشرب خمر و توانایی تصمیم گیری رابطه ای وجود دارد (ولی نه الزاما رابطه علی).

اما در مطالعدا ای با طرح کنترل شده تصادقی (همانطور که در فصل ۵ بحث خواهد شد); محقق شاید فرض را بر این بگیرد که شرب خمر سبب تضعیف تصمیم گیری می شود. بنابراین; همچنانکه واضح است; فرضیه تحت بررسی محقق به طور عمده; به نوع طرح تحقیق استفاده شده یستگی دارد. درباره رابطه بین فرضیه ها و طرح تحقیق در فصول بعدی مفصل تر بحثمی شود.

خصوصیت اصلی تمام فرضیه ها این است که همه باید قابل پیش بینی باشند. به خاطر داشتهباشید که فرضیه ها تلاش محقق برای توضیح پدیده مورد مطالعه است و توضیح باید شامل یک پیش بینی درباره متغیرهای تحت مطالعه باشد. سپس این پیش بینی ها با گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها; آزمون و; براساس داده ها; فرضیه ها رد (باطل) و یا تأیید می شوند

ابطال پذیری فرضیه ها در پایان نامه

 به عقیده کارل پوپر فیلسوف قرن بیستم; فرضیه ها باید ابطال پذیر باشند. به عبارت دیگر; محقق باید بتواند نشان دهد که فرضیه غلط است. در صورتی که فرضیه ای ابطال پذیر نباشد; از علم نمی توان برای آزمودن فرضیه استفاده کرد. برای مثال; فرضیه هایی که براساس عقاید مذهبی هستند ابطال پذیر نیستند. پس; به دلیل این که هرگز نمی توان اثبات نمود که فرضیه های مذهبی غلط هستند; انجام تحقیق برای آزمایش آن ها سودی ندارد. به عبارت دیگر; محقق باید قادر باشد توجیه مطرح شده (یعنی فرضیه) برایپدیده تحت مطالعه را رد کند.

در ساده ترین صورت; فرضیه ها می توانند نوعا در قالب عبارات «اگر۔ آنگاه»  بیان شوند. برای مثال; ممکن است یک محقق فرض کند که اگر مردم روزانه به مدت ۳۰ دقیقه و حداقل ۳ روز در هفته تمرین و ورزش کنند آنگاه سطح کلسترول آن ها کاهش می یابد. این فرضیه; اثرات

تمرین و ورزش بر روی سطح کلسترول بدن; را پیش بینی کرده است. این پیش بینی می تواند با گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها آزمایش شود.

دو نوع فرضیه هست که باید با آن آشنا شوید فرضیه صفر و فرضیه تحقیق”. فرضیه صفر

همواره پیش بینی می کند که بین گروه های مورد مطالعه تفاوتی وجود ندارد ; بر عکس ; فرضیه تحقیق (یا آزمایشی) پیش بینی می کند که بین گروه ها تفاوت وجود دارد. در مثال ما; فرضیه صفر پیش بینی می کند که تفاوتی در سطح کلسترول گروهی که تمرین و ورزش می کنند و آن گروهی که تمرین و ورزش نمی کنند وجود ندارد. فرضیه تحقیق پیش بینی می کند که سطح کلسترول دو گروه به طرز معنی داری متفاوت خواهد بود. در فصل ۲; درباره فرضیه ها مفصل تر بحث خواهیم کرد.

آزمایش در پایان نامه

پس از تبیین فرضیه; گام بعدی اجرای واقعی آزمایشها (مطالعه تحقیقاتی) است . برای مثال; اگر مطالعه با بررسی اثرات تمرین و ورزش بر سطح کلسترول سروکار دارد; محقق مطالعه ای را که در ارتباط با سؤالش باشد; طراحی و اجرا می کند. همانطور که قبلا دکر شد; جنیه أساسیانجام هر مطالعه تحقیقاتی; اندازه گیری پدیده مورد نظر به شیوه ای صحیح و قابل اطمینان است. در این مثال; محقق اقدام به گردآوری داده ها درباره سطح کلسترول افراد شرکت کننده در مطالعه می کند و این کار را با استفاده از ابزار اندازه گیری صحیح

دقیق بودن در برابر قابلیت اعتماد در پایان نامه

 زمانی که صحبت اندازه گیری در تحقیق پایان نامه پیش می آید; تفاوت مهم بین دقیق بودن و قابلیت اعتماد نیز مطرح می شود. دقیق بودن به صحیح بودن اندازه گیری مربوط می شود; در حالی که قابلیت اعتماد به این برمی گردد که آیا اندازه گیری ثبات دارد یا نه. یک مثال شاید به روشنشدن این تفاوت کمک کند. وقتی که دارت ها در صفحه دارت پرتاب می شوند »دقیق بودن « ناظر به این است که آیا دارت ها به خال هدف اصابت می کنند یا نه (یک پرتاب کننده دقیق دارت طوری دارت ها را پرتاب می کند که به خال هدف بخورد.

از طرف دیگر; قابلیت اعتماد; به این مسئله برمی گردد که آیا دارت ها به نقطه مشابهی برخورد می کنند یک پرتاب کننده دارت معتبر دارت ها را طوری پرتاب می کند که به نقطه مشابهی برخورد می کنند; بنابراین ; یک پرتاب کننده دقیق و قابل اعتماد دارت; پیوسته دارت ها را در خال هدف می زند. اما شاید واضح باشد که امکان دارد پرتاب کننده دارت قابل اعتماد باشد اما دقیق نباشد. به عنوان مثال; پرتاب کننده دارت شاید همه دارت ها را به سمت نقطه مشابهی پرتاب کند (که نشان دهنده اعتماد زیاد است; اما آن نقطه شاید خال هدف نباشد; (که نشان دهنده دقت کم است. در اندازهگیری; دقیق بودن و قابلیت اعتماد به یک اندازه مهم هستند.

تجزیه و تحلیل پایان نامه

 پس از انجام مطالعه و گردآوری داده ها; گام بعدی شامل تجزیه و تحلیل داده ها است که غالبا استفاده از روش های آماری را لازم دارد. نوع روش های آماری مورد استفاده یک محقق به طرح مطالعه; نوع داده های گردآوری شده و سؤالات مطرح شده; بستگی داد. با وجودی که شرحتفصیلی آمار از حیطه این متن خارج است ولی باید از نقش آمار در انجام مطالعه تحقیقاتی آگاهیاشیم. به طور خلاصه; آمار محققان را در کاهش احتمال نتیجه گیری غلط در رابطه با متغیرهای مطالعه شده; یاری می رساند.

تصمیم اساسی که محققان باید به کمک آمار بگیرند این است که آیا فرضیه های صفر باید رد کرده شوند یا نه. به خاطر داشته باشید که فرضیه صفر همواره پیش بینی می کند که بین گروه ها تفاوتی نخواهد بود. بنابراین رد فرضیه صفر به این معنا است که تفاوتی میان گروه ها وجود دارد. حالت کلی; اغلب محققان به دنبال رد فرضیه صفر هستند چرا که رد به این معنیاست که پدیده مورد مطالعه (مثلا; تمرین و ورزش; دارو) اثر داشته است. توجه کردن به این نکته مهم است که در مورد فرضیه صفر تنها دو گزینه وجود دارد. به طور مشخص; فرضیه صفر می تواند رد شود یا نشود; اما هیچگاه نمی تواند پذیرفته شود. اگر فرضیه صفر را رد کنیم; نتیجه گیری می کنیم که بین گروه ها تفاوت معنی داری وجود دارد .

اما اگرفرضیه صفر را رد نکنیم نتیجه گیری کرده ایم که قادر به تشخیص و شناسایی تفاوت بین گروه ها نیستیم; برای روشن شدن مطلب; باید توجه کرد که این به معنای فقدان تفاوت بین دو گروه نیست. شاید واقعا بین گروه ها تفاوت معناداری وجود داشته بوده باشد ولی ما در مطالعه خود قادر به تشخیص آن تفاوت نبوده ایم. درباره این تمایز مهم در فصول آتی مفصلأصحبت خواهیم کرد.

برای رد فرضیه صفر; که براساس تجزیه و تحلیل آماری تصمیم گیری می شود; دو نوع خطا وجود دارد که محققان باید مراقب باشند که در هنگام تصمیم گیری از آن ها اجتناب کنند: خطای نوع اول و خطای نوع دوم . خطای نوع اول وقتی رخ می دهد که محقق نتیجه گیری می کند که میان گروه های مورد مطالعه تفاوتی وجود دارد در حالی که حقیقتأ تفاوتی وجود ندارد. گاهی از آنتحت عنوان » مثبت کادبه یاد می شود. برعکس; خطای نوع دوم وقتی رخ می دهد که محققنتیجه گیری می کند که تفاوتی بی گاه از این مورد با عنوان »منفی کادب« یاد می شود.

همانطور که قبلا هم دکر شد; نتیجه گیری درباره این که آیا تفاوتی بین گروه ها وجود دارد یا نه براساس نتایج آماری گرفته می شود. به طور مشخص در مورد خطای نوع اول; اگرچه نتیجه آماری معنی داری وجود دارد اما براساس تصادف اشتباه رخ داده است و در واقع; بین دو گروه تفاوتی نیست; یا خطای نوع دوم; نتیجه آماری معنی داری وجود ندارد در حالی که در واقع; بین دو گروه. تفاوت وجود دارد.

معمولا در اکثر زمینه های علم; به طور قراردادی تا ۵٪ خطا در رد فرضیه صفر به طور اشتباهپذیرفته شده است (به معنی انجام خطای نوع اول). به عبارت دیگر; محقق نتیجه گیری می کند که بین گروه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجودن دو گروه وجود ندارد در حالی که; در واقع تفاوت وجود دارد.

دارد (به این معنی که فرضیه صفر را تکذیب می کند) به جز مواقعی که احتمال خطای خود را کمتر از ۵٪ بداند. بنا به دلایل واضح; محقق آن می خواهند احتمال این نتیجه گیری را که; بین گروههای مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجوددارد . در حالی که واقعا تفاوتی وجود ندارد . کاهش دهند. تمایز بین خطاهای نوع اول و دوم . اگر چه تا حدودی پیچیده می نماید . بسیار مهم است. ممکن است مثالی به تبیین این اصطلاحات کمک کند.

در مثال ما; محققی مطالعه ای را انجام می دهد تا مشخص کند که آیا نوع جدیدی از دارو در درمان افسردگی موثر است یا نه; داروی جدید به گروه ۱ داده می شود; و به گروه ۲ دارونما داده می شود. اگر محقق نتیجه گیری کند که سطح افسردگی گروه ۱و ۲ متفاوت است – در حالی که واقعا تفاوتی وجود ندارد . محقق دچارخطای نوع اول شده است. به عبارت ساده تر; محقق تفاوتی را بین دو گروه شناسایی کرده است که در واقع وجود ندارد و این تفاوت فقط بر حسب اتفاق (یا اشتباه بروز کرده است. برعکس ; اگرمحقق نتیجه گیری کند که در سطح افسردگی دو گروه تفاوتی وجود ندارد در حالی که واقعأتفاوت وجود دارد.

آن وقت محقق دچار خطای نوع دوم شده است. به عبارت ساده تر; محقق در صورت پزشک مرتکب خطای نوع اول شده است. در این شرایط; احتمال شناسایی خطا در تشخیص وجود دارد (شاید از طریق یک نظر ثانوی) و اگر این اتفاق بیفتد یقینا در بیمار احساس آرامش خواهد بود. اما اگر پزشک به بیمار اعلام کند که او از نظر سلامتی مشکلی ندارد . در حالی که در واقع بیمار دارای سرطان است  پزشک مرتکب خطای نوع دوم شده است. اکثر مردم قبول دارند که; در این مثال; خطای نوع دوم جدی تر است چرا که مانع می شود بیمار از معالجات پزشکی لازم برخوردار شود.

احتیاط در پایان نامه

 خطاهای نوع اول در برابر خطاهای نوع دوم

 خطای نوع اول (مثبت کاذب): نتیجه می گیرد که تفاوتی بین گروه های مطالعه شده هست; در حالی که واقعا هیچ تفاوتی نیست. خطای نوع دوم ( منفی کاذب): نتیجه می گیرد که تفاوتی بین گروه های مطالعه شده نیست; در حالی که واقعأ تفاوت هست. خطاهای نوع اول و نوع دوم را با استفاده از جدول زیر می توان توضیح داد:

ممکن است تعجب کنید که چرا محققان مطالعات تحقیقی خود را بهگونهای تنظیم نمی کنند که حتی احتمال ارتکاب خطای نوع اول نیز کاهش یابد. برای مثال; آیا بهتر نیست که محققان ; مطالعات تحقیقی پایان نامه خود را به گونه ای تنظیم کنند که احتمال ارتکاب خطای نوع اول کمتر از ۱٪ شود و یا حتی به ۷۰ برسد؟ دلیل که محققان مطالعات خود را این گونه تنظیم نمی کنند ایتاست که بین خطای نوع اول و نوع دوم; رابطه ای خاص وجود دارد. مشخصا; بین خطای نوع اول و دوم رابطه أی معکوس وجود دارد; به این معنا که محقق با کاهش احتمال ارتکاب خطای نوعاول; احتمال ارتکاب خطای نوع دوم را افزایش می دهد.

به عبارتی دیگر; اگر محقق احتمال ارتکاب خطای نوع اول را از ۵٪ به ۱٪ کاهش دهد آنگاه احتمال این که مرتکب خطای نوع دوم شود افزایش می یابد که این به معنی شکست محقق در تشخیص تفاوتی است که در واقع وجود دارد. سطح ۵٪; قراردادی استاندارد در اکثر زمینه های علم است و نمایانگر تسامحی بین ارتکاب خطای نوع اول و دوم می باشد.

نتیجه گیری

 پس از تجزیه و تحلیل داده ها و تشخیص رد یا تأیید فرضیه صفر; محقق در موقعیت; نتیجه گیری از نتایج مطالعه است. برای مثال; اگر محققی فرضیه صفر را رد کند می تواند این چنین نتیجه گیری کند که پدیده مورد مطالعه تأثیر داشته است; به عبارت دقیق تر; از نظر آماری یک تأثیر معنی دار داشته باشد. اگر محقق; فرضیه صفر را در مثال تمرین و ورزش کلسترول رد کند; نتیجه گیری کرده است که تمرین و ورزش بر روی سطح کلسترول مؤثر بودهاست.

این نکته مهم است که محققان; باید تنها نتیجه گیری هایی کنند که با تجزیه و تحلیل داده ها قابل توجیه باشند. پا فراتر گذاردن از داده ها گناهی نابخشودنی است که محققان باید دقت کرده و از آن اجتناب کنند. برای مثال; اگر محققی یک مطالعه همبستگی انجام دهد و نتایج آن نشان دهد که دو چیز مورد مطالعه; قویا مرتبط هستند; محقق نمی تواند نتیجه گیری کند که یکی سبب به وجود آمدن دیگری شده است. عبارتی که غالبا تکرار و در فصول آتی توضیح داده می شود; این است که همبستگی (رابطه ای میان دو عامل) مساوی با نسبت علت و معلولی نیست. به عبارتیدیگر; این واقعیت که دو چیز مرتبط هستند به این معنی نیست که یکی دیگر را به وجود آورده.

تکرار در پایان نامه

یکی از مهم ترین اجزای روش علمی; تکرار است. تکرار به معنی انجام همان مطالعه تحقیقی; باگروهی دیگر از مطالعه شوندگان برای بررسی این مطلب که نتایج مشابهی حاصل می شود یا نه. ممکن است همان محقق اقدام به تکرار کند و یا شاید محققی دیگر عهده دار این کار شود. تکرار; نکته مهمی را در باره تحقیق علمی نشان می دهد به این معنی که محقق باید براساس یک مطالعه تحقیقی از نتیجه گیری های تعمیم یافته اجتناب کند; چرا که همواره ممکن است که نتایج آن مطالعه خاصاشتباه بوده باشد.

به عبارتی دیگر; ممکن است که نتایج آن مطالعه تحقیقی بر حسب تصادف یا اشتباه به دست آمده باشد; بنابراین امکان دارد آن نتایج نشان دهنده وضعیت واقعی چیزها نباشد. اگرچه; چنان چه نتایج یک مطالعه تحقیقی برای دومین بار به دست آید (یعنی تکرار شوند); احتمال این که یافته های اصلی مطالعه بر حسب تصادف یا اشتباه به دست آمده باشد; بسیار کاهش می یابد.

نمی توان درباره اهمیت تکرار در تحقیق مبالغه کرد. تکرار بسیاری از اهداف جامع را در بر می گیرد; از جمله; ایجاد قابلیت اعتماد (به معنای سازگاری و هماهنگی ) یافته های مطالعه تحقیقی; و تعیین این که آیا با گروه دیگری از شرکت کنندگان می تواند نتایج مشابهی حاصل شود یا نه. نکته آخر به این مطلب اشاره دارد که آیا نتایج مطالعه تحقیقی به سایر گروه های تحقیق قابل تعمیم است یا نه. اگر نتایج مطالعه ای تکرار شود محققان و زمینه کاری محققان می توانند اعتماد بیشتری به قابلیت اعتماد و تعمیم پذیری یافته های اصلی داشته باشد.

فراموش نکنید

 همبستگی با رابطه علت و معلولی یکسان نیست

پیش از نگاه کردن به مثالی از این که چرا همبستگی با رابطه علت و معلولی یکسان نیست; بگذارید مطمئن شویم که می فهمیم همبستگی چیست. به طور ساده; رابطه ای است بین دوچیز. به طور مثال; اندازه و وزن معمولا همپسته هستند به دلیل این که بین اندازه یک شیء ووزن آن رابطه وجود دارد. معمولا اشیای بزرگ تر وزن بیشتری دارند. نتایج تحقیقات همبستگی در پایان نامه تنها اطلاعاتی درباره ارتباط بین دو یا چند متغیر در اختیار محققان قرار می دهند; که شاید بتواند اساس مطالعات بعدی باشد. اما این نکته مهم است که محققان این اطلاعاترال محتاطانه تفسیر کنند.

به طور مثال; اگر محققی دریافت که خوردن بستنی با خفگی همبستگی زیادی دارد (یعنی رابطه دارد); محقق نمی تواند نتیجه گیری کند که خوردن بستنی باعث خفگی شده است. شاید متغیر (عامل) دیگری مسبب احتمال زیاد خفگی باشد. برای مثال; بیشترین میزان بستنی در تابستان خورده می شود و بسیاری از | شناگریها هم در تابستان صورت می گیرد. بنابراین میزان زیاد خفگی بر اثر خوردن بستنی نیست; بلکه بر اثر افزایش تعداد بیشتر شنا کنندگان در تابستان است.

اهداف تحقیقات پایان نامه علمی همچنان که قبلا دکر شد; از اهداف تحقیقات علمی; در اصطلاح کلی; پاسخگویی به سوالات وحصول دانش جدید است. این کار اغلب با انجام یک تحقیق که امکان نتیجه گیری های معتبر را درباره رابطه دو یا چند متغیر می دهد; صورت می گیرد (1992 ,Kazdin). در فصول آینده; درباره فنون خاص مورد استفاده محققان برای حصول اطمینان در استنتاج های معتبر از تحقیقات آن ها بحث می کنیم و در مرجع سریع ۱-۶ و ۷ . ۱ برخی اصطلاحات مرتبط با تحقیق پایان نامه را که باید با آن ها آشنا شوید; ارائه می دهیم. اما اکنون بحث اصلی ما بر روی اهداف کلی تحقیقات علمی متمرکز خواهد شد. اکثر محققان در مورد سه هدف کلی تحقیقات علمی اتفاق نظر دارند که این اهداف

توصیف

شاید ابتدایی ترین و قابل درک ترین هدف تحقیقات علمی; توصیف باشد. به طور خلاصه ; توصیف به فرآیند تعریف; دسته بندی یا طبقه بندی پدیده های مورد نظر اطلاق می شود. برای مثال ممکن است محققی بخواهد مطالعه تحقیقی انجام دهد که هدف آن توصیف رابطه میان دو چیز یا رویداد باشد; مانند رابطه میان فعالیت قلبی – عروقی و سطح کلسترول. یا شاید محققی مایل به توصیف فقط یک پدیده; مانند اثرات فشار روانی (استرس ) بر تصمیم گیری باشد.

تحقیق توصیفی در پایان نامه مفید است زیرا که می تواند اطلاعات مهمی درباره عضو متوسط یک گروه فراهم آورد. مشخصأ محقق با جمع آوری داده درباره گروهی نسبتا بزرگ; می تواند عضو متوسطیا میانگین عملکرد یک عضو از گروه خاص مورد مطالعه را توصیف کند. شاید مثالی کوتاه منظور را روشن کند; فرض کنیم محققی نمرات آزمون استعداد تحصیلی (SAT) دانشجویان سال اولیک دانشگاه معتبر را جمع آوری می کند.

مرجع سریع  طبقه بندی تحقیق در پایان نامه

دو دسته بندی کلی در تحقیق در پایان نامه وجود دارد که محققان باید با آن آشنا باشند:

کمی در برابر کیفی .

تحقیق کمی در پایان نامه; با مطالعه هایی که از تجزیه و تحلیل آماری برای به دست آوردن یافته های خود استفاده می کنند; سروکار دارد . از مشخصه های اصلی آن; اندازه گیری رسمی و نظام مند و استفاده از آمار است. . تحقیق کیفی در پایان نامه; با مطالعه هایی سروکار دارد که سعی در کمی کردن نتایج با استفاده از آماریا تجزیه و تحلیل ندارند مطالعه

های کیفی نوعا با مصاحبه و مشاهده بدون اندازه گیری رسمی سروکار دارند. مورد پژوهی ها; که بررسی و مطالعه عمیق ایک شخص است; گونه ای از تحقیق کیفی است. از تحقیق کیفی پایان نامه غالیآ به عنوان منبع فرضیه ای ; برای آزمون در تحقیتکمی استفاده می شود. قانون نگر در برابر فرد نگر – رویکرد قانون نگر; از مطالعه گروهی به منظور شناسایی قوانین کلی که برای گروه زیادی از مردم اعمال می شود; استفاده می کند. هدف آن اغلب شناسایی عضو متوسط از گروه تحت مطالعه; با عملکرد متوسط اعضای گروه; است. – رویکرد فرد نگر; مطالعه فرد است. نمونه ای از روش فرد نگر; مورد پژوهی فرد مذکور است.

گزینش هر یک از این دو رویکرد; عمدتا به نوع سؤالات مطرح شده در مطالعه تحقیق بستگی دارد; و زمینه های متفاوت تحقیق نوعا از دسته های متفاوت تحقیق برای دستیابی به اهدافشان استفاده می کنند. برای مثال; تحقیق علوم اجتماعی نوعا متکی به تحقیق کمی وروش قانون نگر است. به عبارت دیگر; دانشمندان علوم اجتماعی گروه زیادی از مردم را مطالعه کرده و برای دستیابی به یافته هایشان به تجزیه و تحلیل آماری تکیه می کنند. این دو دسته بندی کلی تحقیق تأکید اصلی این کتاب است.

مرجع سریع

نمونه در برابر جامعه

 دو اصطلاح کلیدی که باید با آن آشنا شوید » نمونه و جامعه هستند. جامعه شامل تمام افراد مورد نظر محقق می شود. برای مثال شاید محققی علاقه مند به مطالعه اضطراب در بینقضات باشد. در این مثال; جامعه موردنظر تمام قضات هستند. به دلایل آشکار; محققان نوعأنمی توانند تمام جامعه را مطالعه کنند. در این مورد; مطالعه اضطراب در میان قضات اگرچه غیرممکن نیست مشکل است. بنابراین ; محققان نوعأ زیرمجموعه های از جامعه را مطالعه می کنند و آن زیر مجموعه; نمونه نامیده میشود.

به دلیل آنکه شاید محققان قادر به مطالعه تمام جامعه مورد نظر نباشند . این نکته مهم است که نمونه باید نماینده جامعه ای باشد که از آن گزینش شده است. به طور مثال; نمونه قضاتی که محقق مطالعه میکند باید شبیه جامعه قضات باشد. چنان چه جامعه قضات اکثرأ از مردان سفید پوست بالای سن ۳۵ باشد; مطالعه نمونه ای از قضات که شامل زنان سیاه پوست زیر سن ۳۰ سال آشکارا مسئله ساز می شود زیرا نمونه نماینده جامعه نیست.

بررسی یک نمونه نماینده این فرصت را به محقق می دهد که نتایج معتیری برای جامعه مورد نظر به دست آورد. به عبارت دیگر; زمانی که محققی از نمونه نماینده استفاده می کند; اگر چیزی درباره نمونه صدق کند; احتمالا درباره جامعه هم صدق میکند.

با استفاده از برخی فنون آماری; این محقق قادر خواهد بود که میانگین نمرات میانگین نمرات SAT دانشجویان سال اول آن دانشگاه را محاسبه نماید. این اطلاعات احتمالا برای کسانی کهدرخواست پذیرش آن دانشگاه را دارند آگاهی دهنده خواهد بود.

یک نمونه از تحقیق توصیفی; تحقیق همبستگی است. در تحقیق همبستگی همانطور کهھیلا دکر شد); محقق اقدام به تعیین وجود یا عدم وجود رابطه به معنای رابطه همبستگی – بیندو یا چند متغیر می کند

مرجع سریع

 دو نوع همبستگی

همبستگی مثبت و همبستگی مثبت بین دو متغیر به این معناست که هر دو متغیر در یک جهت تغییر می کنند (یا هر دو زیاد و یا هر دو کم می شوند. به طور مثال ; چنان چه GPAs زیاد شود وقتی نمره های SAT زیاد می شود; همبستگی مثبتی بین نمرههای GPAs و SAT وجود دارد. همبستگی (معکوس) منفی:: همبستگی منفی بین دو متغیر به این معناست که اگر متغیریافزایش یابد; متغیر دیگر کاهش می یابد. به عبارت دیگر; متغیرها در جهات عکس هم تغییر میکنند. بنابراین; اگر نGPA کاهش یابد وقتی نمرات SAT افزایش پیدا میکنند; میاننمرات GPAs و SAT رابطه همبستگی منفی وجود دارد.

برای مثال; شاید محققی بخواهد رابطه نمرات GPA و SAT و میانگین امتیاز GPA نمونه ای از دانشجویان سال اول دانشگاه را تعیین کند. در فصول آتی درباره موارد متعدد استفاده از تحقیق همبستگی بحث خواهد شد.

پیش بینی

 هدف کلی دیگر تحقیق درپایان نامه; پیش بینی است. غالبا منشا تحقیق مبتنی بر پیش بینی; تحقیق توصیفی است که قبلا انجام گرفته است. اگر محققی در یابد که بین دو متغیر رابطه ای (یعنی; همبستگی ) وجود دارد پس ممکن است متغیری را با توجه به متغیر دیگر پیش بینی کند. برای مثال; اگرمحققی دریافت که رابطه ای بین نمرات SAT و GPA وجود دارد; محقق فقط با آنچه که از نمرات SAT می داند; می تواند نمرات GPA وابسته آن ها را پیش بینی کند.

بسیاری از سوالات مهم در علم و چیزی که ما دنیای واقعی می نامیم; شامل پیش بینی یک چیز مبتنی بر علم از چیز دیگری است. برای مثال; ممکن است هیات پذیرش دانشگاه موفقیت در دانشگاه را براساس نمرات GPA و SAT متقاضیان پیش بینی نمایند. کارفرمایان ممکن استاقدام به پیش بینی موفقیت شغلی براساس نمونه های کار; نمرات آزمون و مصاحبه های داوطلبان کنند.

ممکن است روان شناسان بخواهند پیش بینی کنند که یک رویداد تکان دهنده زندگیمی تواند منجر به افسردگی شود یا نه. پزشکان ممکن است بخواهند پیش بینی کنند که چه مقدار چاقی و فشار خون زیاد با بیماری های قلبی عروقی و سکته ارتباط دارد. ممکن است هواشناسان درصدد برآیند که میزان باران را براساس درجه حرارت; فشار جوی ; میزان رطوبت و الگوهایآب و هوایی پیش بینی کنند. در هر یک از این موارد; پیش بینی بر پایه آگاهی از چیز دیگری صورت گیرد.

درک توجیه و توضیح در پایان نامه

توانایی توصیف چیزی و پیش بینی یک چیز بر پایه آگاهی از چیزی دیگر; از دیگر اهداف مهم تحقیق های علمی پایان نامه هستند; اما این ها درک درستی از یک پدیده را به محققان نمی دهد. شاید بتوان گفت درک درست از یک پدیده خاص زمانی حاصل می گردد که محقق آن علت یا علل پدیده را با موفقیت شناسایی کنند.

برای مثال; توانایی پیش بینی نمره GPA یک دانشجو در دانشگاه براساس نمرات SAT وی مهم و بسیار مفید است; ولی این آگاهی محدودیت دارد. مهم ترین محدودیت آن; این است که رابطه میان دو چیز لزوما به معنای رابطه علی و معلولینیست. به عبارت دیگر; این حقیقت که رابطه بین دو چیز و آگاهی از چیزی که منجر (به طور مثال; نمرات SAT) به پیش بینی صحیح از چیز دیگر شود (به طور مثال; | ثمرات GPA) به این معنانیست که یکی علت دیگری است.

برای مثال; ارتباط بین نمرات GPA و SAT دانشجویانسال اول به این معنا نیست که نمرات SAT باعث GPA دانشجویان سال اول شده است. بیشتر احتمال دارد که نمرات SAT چیزهای دیگری را نشان دهند که مستقیم أسیب GPA هستند. برای مثال; دانشجویانی که نمرات سطح بالا در SAT گرفته اند ممکن است وقت زیادی صرف مطالعه کرده باشند; و مقدار زمان مطالعه علت نمرات زیاد GPA باشد.

توانایی محقق در گرفتن نتایج معتبر درباره رابطه علت و معلولی براساس طرح تحقیق پایان نامه مورداستفاده تعیین می شود. همانطور که قبلا دکر شد; تحقیق همبستگی به محقق امکان استنتاجدر باره رابطه علت و معلولی دو چیز را که همیسته هستند; نمی دهد. برعکس; یک مطالعه کنترل شده تصادفی; که به تفصیل در فصل ۵ بحث می شود; به محققان امکان استنتاج های معتبر علت و معلولی را می دهد.

سه پیش نیاز برای استنتاج درباره رابطه علت و معلولی دو رویداد وجود دارد اولا; این که باید رابطه ای به معنای همبستگی بین دو رویداد وجود داشته باشد. به عبارت دیگر; رویدادها باید و همپراش باشند یعنی وقتی که یک تغییر می کند; دیگری نیز تغییر کند. اگر دو رویداد همپراش نباشند آنگاه محقق نمی تواند نتیجه گیری کند که یکی از رویدادها باعث دیگری شده است. برای مثال; اگر بین تماشای تلویزیون و تضعیف قوه بینایی رابطه وجود نداشته باشد; آنگاه کسی نمی تواند نتیجه گیری کند که تماشای تلویزیون سیب تضعیف قوه بینایی شده است.

ثانیه; یک رویداد (علت) باید قبل از رویداد دیگر (معلول) بیاید. بعضی اوقات از این امر با عنوان رابطه ترتیب زمانی یاد می کنند. این عبارت باید مفهومی بی واسطه را افاده کند. واضح است که اگر دو رویداد همزمان رخ دهند; نمی توان نتیجه گیری کرد که یکی سیب دیگری شده است . هم چنین اگر معلول مشاهده شده قبل از آنچه علت محسوب می شود; رخ دهد; این نتیجه گیری که علت; معلول را به وجود آورده; منطق چندانی ندارد.

بالثأ; برای رابطه مشاهده شده باید توجیهات دیگری در کار نباشد. این قسمت معمای کار است. به عبارت دیگر; توضیح علت و معلولی بین دو رویداد تنها وقتی پذیرفته شده است که سایر علل احتمالی رابطه مشاهده شده حدف شده باشد. شاید مثالی دیگر به روشن شدن شرط اخیر رابطه علت و معلولی کمک کند. مثال این است که محققی سعی به بررسی اثرات دو روان درمانی مختلف بر روی افسردگی کند. او ابتدا نمونه نماینده ای از مردم با سطح یکسانی از افسردگی را گزینش می کند (این سطح باید به گونه ای معتبر و قابل اطمینان اندازه گیری شده باشد) و سپسبه طور تصادفی هر فرد را در نظر می گیرد. گروه ۱ تحت درمان A و گروه ۲ تحت درمان B قرار خواهد گرفت.

هدف مشخصه مقایسه سطوح افسردگی در دو گروه پس از درمان است. در این موقعیت; اگر محقق شرکت کنندگان زیر ۳۰ سال را در گروه ۱و شرکت کنندگان بالای ۳۰ سالرا در گروه ۲ قرار دهد; غیر منطقی است؛ زیرا اگر در هنگام نتیجه گیری مطالعه; سطح افسردگی در دو گروه ۱ و ۲ به طور معنی داری متفاوت باشد; محقق نمی تواند نتیجه گیری کند که کدام متغیر; نوع درمان با سن; عامل کاهش میزان افسردگی بوده است. ما می گوییم که این تحقیق مخدوش شده است; به این معنا که به دو متغیر به طور همزمان در این مورد; نوع درمان و وزن) اجازه تغییر داده شده است. اگر تنها متغیر مورد مطالعه (برای مثال; نوع درمان در دو گروه تفاوت داشته باشد ایده آل است.

فراموش نکنید

در پایان نامه شروط لازم برای نتیجه گیری علت و معلولی- باید رابطه ای وجودی بین دو حادثه باشد. به علت باید مقدم بر معلول باشد. باید توجیهات دیگر برای این رابطه; منتفی باشد.

سفارش پروژه->

خرید پروژه آماده->

آموزش های دیگر->

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *