نرم افزار ها

مطالعه پژوهشی برای پایان نامه

گزینش موضوع تحقیق در پایان نامه

اولین گام در طراحی هر مطالعه تحقیقاتی جهت پایان نامه تصمیم گیری درباره این است که چه چیزی را مطالعه کنیم. محققان موضوعات مورد مطالعه خود را به شیوه های گوناگونی گزینش می کنند و تصمیمات آنها تحت تأثیر عوامل متعددی است. به طور مثال; گزینش یک موضوع تحقیقاتی در پایان نامه مسلمه عمیقه تحت تأثیر زمینه (رشت) علمی است که محقق در آن کار می کند. همانطور که می دانید;

«علم» اصطلاحی است وسیع و گسترده که زمینه های مطالعاتی متفاوت و تخصصی فراوانی را در بر می گیرد; که اگر بخواهیم تنها تعداد اندکی از آن زمینه ها را نام ببریم می توانیم به زیست شناسی; فیزیک; روان شناسی; انسان شناسی; پزشکی; اقتصاد اشاره کنیم. محققان از طریق ترکیبی از یادگیری و تجربه در زمینه خاص مورد مطالعه خود; شایستگی لازم را صلاحیت) به دست می آورند و معمولا سال های بسیاری طول می کشد تا در زمینه ای بخصوص تخصص یابند.

همانطور که احتمالا می توانید تصور کنید; انجام مطالعه تحقیقاتی در پایان نامه در زمینه علمی که کاملا با زمینه کاری محقق متفاوت باشد; سخت است. به طور مثال; بسیار بعید است یک گیاه شناس تصمیم بگیرد درباره فیزیک کوانتوم یا اقتصاد کلان مطالعه کند. علاوه بر این که گیاه شناس دانش و تجربه لازم برای مطالعه در زمینه فیزیک کوانتوم یا اقتصاد کلان را ندارد; وی فاقد علاقه لازم برای انجام مطالعات تحقیقی در آن زمینه هاست. بنابراین; با فرض این که دانشمندان دانش و تجربه لازم برای انجام مطالعات در زمینه های مربوطه خود را دارند; بگذارید به این امر که محققان چگونه موضوعات مورد مطالعه خود را گزینش می کنند توجه کنیم

سفارش پروژه->

بازدید پروژه های دیگر->

علاقه در موضوع پایان نامه

محققان معمولا; بیش از هر چیز; موضوعاتی را برای تحقیق پایان نامه گزینش می کنند که مورد علاقه و توجه آنان هستند. گرچه ممکن است بدیهی به نظر برسد; اما یادآوری این موضوع مهم است که محققان به خاطر علاقه به موضوعات مورد مطالعه; تحقیقی در راستای پایان نامه را انجام می دهند. سؤال خوبی که اینجا طرح می شود آن است که علایق تحقیق در ابتدا چگونه شکل می گیرد. این سؤال پاسخ های متعددی دارد.

بسیاری از محققان; با علایق پایدار نسبت به زمینه های خاصی; وارد زمینه های مطالعاتی منتخب خود شده اند. به طور مثال; یک روان شناس شاید با توجه به علاقه دیرینه به این مسئله که; می خواهد بداند روان شناسی بالینی در دوران کودکی چگونه شکل می گیرد و یا چگونه می توان اختلالات ناشی از اضطراب را به طور مؤثری با دارو درمانی مداوا نمود;

تصمیم گرفته باشد که محقق شود. سایر محققان شاید با علایق خاص نسبت به زمینه های مطالعاتی گزینشی خود نیز وارد شده باشند و شاید بعدها همان علاقه باعث گزینش شغل آنان بوده باشد. به علاوه; همانطور که بسیاری از محققان نیز تأیید می کنند; مسلما چنانچه آنها در طول کار خود علاقه مندی های جدیدی بیابند امری غیر عادی نیست.

آنها در طول فرآیند انجام تحقیق در پایان نامه و هم چنین در طی ساعات زیادی که صرف مرور تحقیقات دیگران می کنند; شاید به ایده هایی نو و اغلب غیرمنتظرهای برخورد کنند. بسیاری از محققان; صرف نظر از این که محققان با علاقه ای خاص به زمینۀ گزینشی خود وارد شوند یا در طی انجام کار علاقه مندی های جدیدی بیابند; تنها با مشاهده دنیای اطراف خود به موضوعات تحقیقاتی خاص علاقه مند می شوند. داشتن علاقه به یک پدیده مشاهده شده خاص به تنهایی می تواند انگیزه تحقیقات در زمینه های زیادی شود.

به طور خلاصه; عموما کنجکاوی اولیه یک محقق درباره پدیده تحت مشاهده; انگیزه کافی را برای گزینش آن به عنوان موضوع تحقیقی ایجاد می کند.

حل مسئله در پایان نامه

 ایده برخی تحقیقات در پایان نامه شاید ریشه در انگیزه محقق برای حل مسئله ای خاص داشته باشد. احتمالا همگی ما در زندگی حرفه ای خود به اشیاء یا موقعیت هایی برخورد کرده ایم که; به علت نیاز به بهبود یا تغییر; توجه ما را به خود جلب کرده اند.

به طور مثال; اکنون تحقیقات زیادی برای کاهش فشار روانی (استرس) در محیطهای کاری; سالم تر کردن رژیم های غذایی و ایمن تر کردن اتومبیل ها در حال اجرا هستند. محققان در هر یک از این مطالعات تحقیقاتی اقدام به حل مسائلی خاص; از جمله فشارهای کاری; چاقی یا اتومبیل های پر خطر می کنند. این نوع تحقیق در پایان نامه برای حل مسئله; اساسا به دلیل آنکه دارای نتایج کاربردی زیاد هستند; معمولا در محیطهای تخصصی و رسمی انجام می شوند.

به طور مثال; پیدا کردن راه هایی برای کاهش فشارهای کاری کارمندان برای کارفرمایان; به طور غیرمستقیم می تواند باعث افزایش سطح بهره وری و رضایت کارکنان شود که این به نوبه خود می تواند سبب افزایش رشد اقتصادی سازمان شود. این نوع مزایا محتملا بسیار مورد علاقه حرفه ها و شرکت ها هستند.

تحقیقات پیشین در پایان نامه

محققان موضوع تحقیقات در پایان نامه خود را براساس نتایج تحقیقات قبلی نیز گزینش می کنند; اعم از این که این تحقیقات را خود و یا دیگران انجام داده باشند. احتمالا آنها هم قبول دارند که تحقیقات پیشین منبع غنی ای برای ایده های تحقیقاتی هستند. ممکن است محققی با مشاهده و مطالعه نتایج مطالعات تحقیقاتی; که معمولا در نشریات همتراز خوان; به چاپ می رسد (برای آگاهی از چاپ نتایج مطالعات تحقیقاتی به فصل ۹ مراجعه کنید) به زمینه تحقیقاتی خاص علاقه مند شود.

به طور مثال; جامعه شناسی که عمدتا درباره جامعه پذیری جوانان مطالعه می کند ممکن است پس از مشاهده و مطالعه مطالعات تحقیقاتی درباره پدیده رفتارهای گروهی خرابکارانه جوانان; به این موضوع که با موضوع اصلی مورد مطالعه وی نیز مرتبط است; علاقه مند شود. در این موارد; شاید محققان اقدام به تکرار نتایج بدست آمده توسط سایر پژوهشگران کنند و یا شاید یافته های تحقیقات قبلی را به جمعیتها یا شرایطی متفاوت تعمیم دهند.

همانگونه که از دین اشاره می کند. بخش عمدهای از تحقیقات در پایان نامه ریشه در تلاش محققان برای ترویج; بسط; و یا توضیح و توجیه نتایج مطالعات تحقیقاتی انجام شده پیشین دارند. در واقع; وقتی به طعنه گفته می شود که «تحقیق; تحقیق می آورد» اساسأ به این دلیل است که تعداد سؤالاتی که بر می انگیزند بیش از سؤالاتی است که به آنها پاسخ می دهند و این سؤالات به تازگی برانگیخته شده; اغلب بر نقطه مطالعات آینده متمرکز می شوند.

 و آخر این که; نظریه ها. معمولا منابع خوبی برای ایده های تحقیقی در پایان نامه هستند.

نظریه ها در پایان نامه

نظریه ها موارد کاربرد فراوانی دارند اما در زمینه تحقیقات معمولا منابعی غنی برای فرضیه هایی هستند که می توانند به صورت تجربی مورد آزمون قرار گیرند. این مطلب نکته ای را به ما گوشزد می کند که نباید به سادگی از کنار آن گذشت و آن هم  این که ایده های تحقیقات و فرضیه ها و طرح تحقیقاتی که در پایان نامه به دنبال آنها می آیند باید مبتنی بر فرضیه ای باشند. به طور مثال; شاید محققی درباره افزایش افسردگی در مردان مسن دارای نظریه باشد.

در این مثال; ممکن است محقق این نظریه را ارائه کند که مردان مسن به علت این که توانایی شان برای شرکت در فعالیت های فیزیکی لذت بخش کاهش می یابد دچار افسردگی می شوند. این نظریه فرضیه ای; مانند اکثر نظریه ها; یک پیش بینی می کند. در این مثال; نظریه درباره علت افسردگی در مردان مسن پیش بینی خاصی می کند. غالبا پیش بینی های مطرح شده توسط نظریه ها می توانند به فرضیه های قابل آزمایش مبدل شوند که می توان این فرضیه ها را در یک مطالعه تحقیقاتی در پایان نامه به طور تجربی آزمایش کرد.

در بندهای قبلی ما تنها به چند مورد از منابع ممکن برای ایده های تحقیقاتی به طور مختصر اشاره کردیم. مسلما می توان درباره منابع بیشتری صحبت کرد اما محدودیت فضای کتاب مانع از سخن گفتن طولانی درباره این موضوع می شود.

نکته مهمی که باید از این مبحث به خاطر داشته باشید این که ایده های تحقیقاتی در پایان نامه می توانند – و در واقع نیز چنین است – از منابع متعددی به دست آیند که بسیاری از آنها همان چیزهایی هستند که به طور پیوسته در زندگی روزمره با آنها برخورد داریم.

شاید توجه داشته باشید که در سرتا سر این مبحث; درباره کیفیت ایده های تحقیقاتی در پایان نامه اظهار نظر نکردیم و تاکنون مبحث خود را به روش های گزینش ایده های تحقیقاتی در پایان نامه توسط محققان محدود نموده ایم و نه به این که آیا آن ایده ها خوبند یا نه. با این وجود; موقعیت های بسیاری هستند که در آنها کیفیت ایده های تحقیقاتی در پایان نامه اهمیت فراوانی دارند.

به طور مثال; به هنگام ارائه یک پیشنهاد تحقیق و تقاضای تخصیص بودجه; کیفیت ایده های تحقیقاتی در پایان نامه عامل بسیار مهمی در تصمیم برای تأمین آن است. گرچه قضاوت درباره این که آیا یک ایده تحقیقاتی در پایان نامه خوب است یا نه امری ذهنی به نظر آید; اما برخی معیارهای کلی وجود دارند که در این تصمیم گیری ما را یاری می رسانند. آیا ایده تحقیقاتی در پایان نامه خلاق است؟ آیا نتایج مطالعه تحقیقاتی در پایان نامه کمک ارزشمند و قابل توجهی به ادبیات تحقیق یا کاربرد عملی در زمینه خاص می کنند؟

آیا مطالعه تحقیقاتی در پایان نامه به سؤالی مهم در زمینه ای خاص اشاره می کند؟ غالبا جواب سؤالاتی از این قبیل را می توان با مطالعه ادبیات موجود تحقیق پاسخ داد تا متوجه شویم که چگونه مطالعه پژوهشی خاص با طرح بزرگتری تطبیق می یابد. پس; توجه خود را به گام بعدی در مرحله برنامه ریزی یک مطالعه تحقیقاتی در پایان نامه جلب می کنیم: بررسی ادبیات تحقیق.

بررسی ادبیات تحقیق در پایان نامه

هنگامی که محقق موضوع مشخصی را گزینش کرد; گام بعدی در مرحله برنامه ریزی هر مطالعه تحقیقاتی در پایان نامه بررسی ادبیات تحقیق در زمینه آن موضوع است. اگر با فرآیند انجام مطالعه ادبیات تحقیق آشنایی قبلی ندارید; این مطالعه صرفا به معنای آشنا شدن با ادبیات موجود در آن موضوع خاص (به عنوان مثال; کتابها; مقالات و مجلات) است.

مسلما حجم ادبیات موجود تحقیق در پایان نامه به طور قابل ملاحظه ای با زمینه موضوع مورد مطالعه متفاوت است و یقینا اگر کارهای تحقیقاتی زیادی در آن زمینه خاص انجام شده باشد فرآیند مطالعه می تواند زمانگیر; پرزحمت; و دشوار باشد. از هر محققی (یا دستیار محقق) که درباره فرآیند انجام بررسی ادبیات تحقیق در پایان نامه سؤال کنید; احتمالا درباره مدت زمانی صرف شده برای جستجوی ادبیات مربوط به موضوعی خاص ; نظر مشابهی دارد.

خوشبختانه; توسعه پایگاه داده های جامع الکترونیکی باعث تسهیل فرآیند انجام بررسی ادبیات تحقیق شده است. در طی چند سال گذشته; پایگاه داده های الکترونیکی مجزایی در بسیاری از زمینه های مطالعاتی به وجود آمده اند. به طور مثال; پزشکان می توانند از طریق مدلاین” به ادبیات پزشکی موجود دسترسی یابند؛ دانشمندان علوم اجتماعی می توانند از سایک اینفو یا سایک لیتو محققان حقوق می توانند از وست لائو” یا الکسیس استفاده نمایند.

دسترسی به اکثر خدمات این پایگاه داده های الکترونیکی به اعضاء و یا افرادی که از طریق سیستم های کتابخانه دانشگاهی به آنها وابسته هستند; ارائه می شوند. گرچه دسترسی به این خدمات پرهزینه است ولی ظهور این پایگاه داده های الکترونیکی فرآیند انجام بررسی ادبیاتی کامل و دقیق را بسیار آسان تر و کارآمدتر کرده است. محققان; دیگر (یا دستیاران دانشجوی آنها) مجبور نیستند که قفسه به قفسه به دنبال مجلات علمی خاک گرفته; بگردند.

ارزش و اهمیت یک بررسی ادبیات تحقیق در پایان نامه خوب; دقیق و کامل در زمینه برنامه ریزی یا مطالعه تحقیقاتی قابل اغماض نیست. هدف بررسی ادبیات تحقیق پژوهشی; کمک به محقق در آشنایی با کارهایی است که تاکنون در زمینه موضوع گزینشی آنها انجام شده اند. به طور مثال; اگر محققی تصمیم بگیرد که شروع دیابت در افراد میانسال را بررسی کند; برای وی مهم است که درکی از وضعیت کنونی دانش آن زمینه; داشته باشد.

در مرحله برنامه ریزی یک مطالعه تحقیقاتی در پایان نامه بررسی ادبیات تحقیق عنصری ضروری و غیرقابل اجتناب است زیرا که با پاسخگویی به بسیاری از سؤال ها; محققان در جهت صحیح راهنمایی می شوند.

آیا سایر محققان در زمینه این موضوع کاری انجام داده اند؟ نتایج مطالعات آنها چه چیزی را پیشنهاد می کند؟ آیا محققان قبلی با مشکلات روش شناسانه پیش بینی نشده ای مواجه شدند که محققان بعدی تلاش کنند که موقع برنامه ریزی انجام مطالعات; نسبت به آن ها هوشیار باشند؟ آیا لازم است تحقیقات بیشتری در مورد آن موضوع انجام شود؟ و اگر این چنین است در چه زمینه خاصی؟

یک بررسی کامل و دقیق از ادبیات تحقیق در پایان نامه باید به این سؤالات و سؤالات مرتبط با آنها پاسخ دهد و به این طریق زمینه را برای تحقیقی در پایان نامه که درباره آن برنامه ریزی می شود; فراهم نماید.

بررسی ادبیات تحقیق در پایان نامه

جستجو در ادبیات موجود تحقیق برای کسب ایده هایی برای تحقیق بعدی; روشی است که اکثر محققان از آن استفاده می کنند. با این حال; مهم است خاطر نشان کنیم که آشنایی با آثار موجود در یک زمینه موضوعی خاص; هدفی دیگر را نیز تأمین می کند. به طور اخص; آگاهی داشتن از نوع مطالعات انجام شده در زمینه های خاص برای محققان بسیار مهم است.

چنانکه از این طریق می توانند مشخص کنند که آیا قبلا به سؤالات تحقیقاتی در پایان نامه خاص شان پاسخ داده شده است یا نه. به بیان روشن تر; مسلما یک هدف منطقی پژوهش تکرار نتایج مطالعات دیگر است .

اما بین تکرار کردن مطالعه ای به قصد تثبیت قوت یا تعمیم پذیری یافته های اولیه و تکرار صرف مطالعه ای بدون هیچ گونه اطلاع از این که قبلا همین انجام گرفته است یا نه; تفاوت وجود دارد. شما غالبا تنها با مراجعه به ادبیات تحقیق در پایان نامه ; برای این که بفهمید آیا مطالعه ای که مشغول برنامه ریزی اش هستید قبلا انجام شده است یا نه; می توانید از نظر زمان و هزینه بسیار صرفه جویی کنید.

گاه پیش می آید که نتایج بررسی انجام شده ادبیات تحقیق در پایان نامه مشخص می کند که مطالعه ای که در حال برنامه ریزی آن هستیم; در واقع قبلا انجام شده است. مسلما بسیار مهم است که این مطلب را در مرحله برنامه ریزی مطالعه متوجه شویم و هر چه زودتر از واقعیت آگاهی یابیم مفیدتر است. در سایر موارد; شاید محققان نقطه تمرکز خود را تغییر دهند یا روش شناسی مطالعه خود را براساس انواع مطالعاتی که تاکنون انجام شده اند تغییر دهند.

بررسی ادبیات تحقیق در پایان نامه گاهی می تواند برای محققان بی تجربه وحشت انگیز باشد اما مانند سایر مسائل مرتبط با تحقیقات; با کسب تجربه آسان تر می شود.


تدوین یک مسئله تحقیقاتی در پایان نامه

 پس از گزینش یک موضوع تحقیقاتی و انجام بررسی دقیق و کامل ادبیات تحقیق; برای گام بعدی در برنامه ریزی یک مطالعه تحقیقاتی آماده هستید: تدوین روشن مسئله تحقیق. مسئله تحقیق معمولا شکل سؤالی کوتاه پیرامون رابطه دو یا چند متغیر می باشد. مثال هایی از مسائل تحقیقاتی عبارتند از:

(۱) آیا شروع افسردگی در افراد میانسال با بروز محدودیت های جسمانی در آنها ارتباطی دارد؟

(۲) یک جهش ناگهانی در میانگین یک صنعت بزرگ چه تأثیری بر اقتصاد حرفه های کوچک دارد؟

(3) آیا یک رژیم کم چربی و سرشار از فیبر در کاهش سطح کلسترول در زنان میانسال مؤثر است؟

(۴) آیا یک کلاس تقویت حافظه می تواند عملکرد حافظه افراد مبتلا به بیماری آلزایمر را

بهبود بخشد؟

هنگام تبیین یک مسئله تحقیقاتی در پایان نامه ; بسیار مهم است که مطمئن باشید سؤال به اندازه کافی خاص است تا از سردرگمی جلوگیری کند و به روشنی نشان دهد که چه چیزی مورد مطالعه است. به عبارتی دیگر; مسئله تحقیق در پایان نامه باید متشکل از سؤال تحقیقاتی به دقت تبیین شده ای; باشد که به وضوح متغیرهای مورد مطالعه را شناسایی می کند.

یک سؤال تحقیقاتی مبهم اغلب منجر به سردرگمی روش شناختی می شود; چرا که سؤال تحقیقاتی در پایان نامه به روشنی مشخص نمی کند که چه کسی یا چه چیزی مورد مطالعه است. مثال هایی از سؤال تحقیقاتی گنگ و غیرمشخص عبارتند

(۱) آب و هوا چه اثری روی حافظه دارد؟

 (۲) آیا ورزش و تمرین باعث بهبود سلامت جسمی و روانی می شود؟

 (۳) آیا مصرف داروهای خیابانی باعث رفتارهای جنایتکارانه می شود؟

همانطور که می بینید; هر یک از این سؤالات نسبتا مبهم است و مشخص کردن آنچه که دقیقا مورد مطالعه است غیرممکن است. به طور مثال; در سؤال اول; چه نوع آب و هوایی و برای چه کاری حافظه مورد مطالعه قرار می گیرند؟

در سؤال دوم; آیا محقق مشغول مطالعه همه نوع ورزش و تمرین; و اثرات تمرین و ورزش روی سلامت جسمی و روانی همه مردم یا گروه مشخصی از مردم است؟ و بالاخره; در سؤال سوم; چه داروی خیابانی و کدام نوع مشخص از رفتارهای جنایتکارانه مورد مطالعه قرار می گیرند؟

یک روش مؤثر در جلوگیری از سر در گمی در تدوین سؤالات تحقیقاتی استفاده از تعاریف عملیاتی است. با استفاده از تعاریف عملیاتی; محققان می توانند به روشنی و وضوح تشخیص دهند که چه چیز (یا چه کسی مورد مطالعه است. همانطور که در فصل ۱ هم به اختصار بحث شد; محققان از تعاریف عملیاتی جهت تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی در حیطه مطالعه تحقیقاتی در پایان نامه خود استفاده می کنند. مزیت استفاده از تعاریف عملیاتی این است که به وسیله آنها میتوان اطمینان حاصل نمود که همه درباره پدیدهای واحد صحبت می کنند.

در کنار سایر مزایا; این تعاریف به محققان آینده که می خواهند نتایج مطالعه ای خاص را تکرار کنند کمک فراوانی می کند. مسلمه; اگر محققان نتوانند مشخص کنند که چه کسی یا چه چیزی مورد مطالعه است; نخواهند توانست مطالعه را تکرار کنند. حال به مثالی توجه کنیم که نشان می دهد تعاریف عملیاتی چگونه موقع تدوین یک سؤال تحقیقاتی در پایان نامه می تواند مورد استفاده مؤثر قرار گیرد.

فرض کنیم که محققی مایل به مطالعه تأثیر کلاس های بزرگتر بر عملکرد تحصیلی کودکان مستعد در مدارس پرجمعیت است. شاید سؤال تحقیقاتی در این قالب طرح شود:

کلاس های بزرگ چه اثراتی بر عملکرد تحصیلی کودکان مستعد در مدارس پرجمعیت دارد؟» این سؤال شاید یک پرسش تحقیقاتی در پایان نامه نسبتا سرراست به نظر آید ولی با بررسی بیشتر و دقیق تر روشن خواهد شد که لازم است چندین مفهوم و اصطلاح تعریف شوند. به عنوان مثال; چه کلاس هایی بزرگ» تلقی می شوند; «عملکرد تحصیلی» به چه چیزی اطلاق می شود;

کدام کودکان «مستعد» تلقی می شوند; و منظور از «مدارس پرجمعیت» چیست؟ برای کاهش سردرگمی; لازم است که اصطلاحات و مفاهیم موجود در سؤال تحقیقاتی در پایان نامه با استفاده از تعاریف عملیاتی تبیین شوند.

به طور مثال; ممکن است «کلاس بزرگ» به کلاس هایی با ۳۰ دانش آموز یا بیشتر گفته شود؛ شاید «عملکرد تحصیلی» به نمرات کسب شده در آزمون های موفقیت استاندارد; محدود شود؛ شاید «دانش آموز مستعد» فقط شامل دانش آموزانی باشد که در مقاطع تحصیلی پیشرفته تر هستند؛ و شاید به مدارسی با ۱۰۰۰ دانش آموز یا بیشتر «مدارس پرجمعیت» گفته شود.

بدون تعریف عملیاتی این مفاهیم و اصطلاحات; تعیین کردن این که دقیقا چه چیزی تحت مطالعه است; دشوار می باشد. به علاوه; وضوح تعاریف عملیاتی به محققان آینده اجازه تکرار مطالعه تحقیقاتی در پایان نامه را می دهد.

تبیین فرضیه ها در پایان نامه

گام بعدی در برنامه ریزی هر مطالعه تحقیقاتی در پایان نامه ; تبیین فرضیه هایی است که باید آزمایش شوند. این مرحله دیگری; از گام های مرحله برنامه ریزی یک مطالعه تحقیقاتی در پایان نامه است که می تواند برای محققان بی تجربه وحشت آور باشد. حقیقتأ تبیین فرضیه ها یکی از مهمترین گامهای فرآیند برنامه ریزی است چرا که ممکن است مطالعه ای تنها براثر تبیین ضعیف فرضیه ها ضایع شود.

بحث ذیل پیرامون فرضیه ها می تواند تبدیل به مبحثی پیچیده شود بنابراین; ما سعی خواهیم کرد که این مبحث را نسبتا کوتاه و در حد لازم بررسی کنیم. همانطور که در فصل ۱ به اختصار بحث شد; فرضیه ها سعی در توضیح; پیش بینی و کندوکاو پدیده های مورد علاقه دارند.

در بسیاری از انواع مطالعات; این بدان معنی است که فرضیه ها سعی می کنند رابطه میان دو یا چند متغیر را توضیح; پیش بینی و کندوکاو . تا اینجا می توان فرضیه ها را به صورت حدس آگاهانه محقق درباره نتیجه مطالعه تعریف نمود. به همین دلیل; منطقا فرضیه هایی که در مطالعه ای خاص تبیین می شوند باید ناشی از مسئله تحقیقاتی مورد مطالعه باشند.

پیش از بحث درباره انواع خاصی از فرضی هها; دو نکته مهم وجود دارد که باید در ذهن داشته باشید. اولا; تمام فرضیه ها باید ابطال پذیر باشند. بدین معنی که تمام فرضیه ها باید براساس نتایج مطالعه; قابل تکذیب باشند. به آسانی می توان گفت که اگر فرضیه محققی قابل تکذیب نباشد; محقق مشغول انجام یک بررسی علمی نبوده است.

یک مطالعه تحقیقاتی در پایان نامه می تواند تنها بر اثر تبیین فرضیه هایی که ابطال پذیر نیستند; ضایع شود. ثانیا; همانطور که به اختصار در فصل ۱ گفته شد; یک فرضیه باید (معمولا درباره رابطه دو یا چند متغیر) پیش بینی انجام دهد. متعاقبا با جمع آوری; تجزیه و تحلیل داده ها; پیش بینی های انجام شده در فرضیه ها را می توان به طور تجربی آزمایش کرد و سپس فرضیه ها تکذیب و یا تأیید شوند.

اکنون که با مبحث فرضیه ها آشنایی پیدا کردید; باید توجه خود را به انواع خاصی از فرضیه ها معطوف نماییم. دو دسته بندی عمده برای فرضیه ها وجود دارند که باید با آنها آشنا شوید.

فرضیه های صفر و فرضیه های تحقیق در پایان نامه

اولین دسته بندی فرضیه های تحقیق در پایان نامه ; همانطور که در فصل ۱ به اختصار مورد بحث قرار گرفت; شامل فرضیه صفر و فرضیه تحقیق در پایان نامه (یا آزمایشی است. در مطالعات تحقیقاتی در پایان نامه با دو گروه شرکت کننده (به طور مثال; گروه آزمایشی در مقابل گروه کنترل); فرضیه صفر همواره پیش بینی می کند که تفاوت معناداری میان دو گروه مورد مطالعه وجود نخواهد.

اما اگر یک مطالعه تحقیقی در پایان نامه خاص شامل گروه های شرکت کننده در مطالعه نباشد و فقط بخواهد متغیرهای خاص را مورد آزمایش قرار دهد; فرضیه صفر پیش بینی می کند که میان متغیرهای مورد مطالعه رابطه ای وجود نخواهد داشت.

برعکس; فرضیه تحقیق در پایان نامه همواره پیش بینی می کند که تفاوت معنی داری میان گروه های مورد مطالعه (یا رابطه ای میان متغیرهای مورد مطالعه) وجود خواهد داشت.

برای تبیین تمایز بین فرضیه صفر و فرضیه تحقیق در پایان نامه مثالی را مورد بررسی قرار میدهیم. در مطالعه ای تحقیقاتی در پایان نامه که به بررسی اثرات یک داروی جدید بر روی سطح فشار خون می پردازد; فرضیه صفر پیش بینی می کند که بین سطح فشار خون گروهی که از این دارو استفاده کرده (یعنی گروه آزمایشی و گروهی که از داروی مورد نظر استفاده نکرده اند (یعنی گروه کنترل) تفاوتی وجود نخواهد داشت. برعکس; فرضیه تحقیق در پایان نامه پیش بینی می کند که تفاوت معنی داری بین سطح فشار خون دو گروه وجود دارد.

بنابراین; به طور مثال شاید فرضیه تحقیق در پایان نامه پیش بینی کند که افت سطح فشار خون در گروهی که این دارو را مصرف کرده نسبت به گروهی که آن را مصرف نکرده; بیشتر است.

این که مطالعات پژوهشی چندین فرضیه صفر و تحقیق داشته باشند غیر معمول نیست. تعداد فرضیه های صفر و تحقیق موجود در هر مطالعه تحقیقی خاص به حیطه مطالعه و پیچیدگی آن و سؤال های طرح شده محقق; بستگی دارد. در نظر داشتن این نکته مهم است که تعداد فرضیه هایی که مورد آزمایش قرار می گیرند با تعداد شرکت کنندگان در اجرای مطالعه; ارتباط دارد. این نکته آخر مربوط به مفاهیم نسبتا پیچیده آماری است که در این بخش مورد بحث قرار نخواهد گرفت. برای اهداف ما; کافی است به یاد داشته باشید که با افزایش تعداد فرضیه ها تعداد مطالعه شوندگان لازم نیز قاعدتا افزایش می یابد.

به یاد داشته باشید که فرضیه های صفر در تحقیقات علمی آزمایش می شوند و سپس تأیید یا رد میشوند (گاهی اوقات گفته می شود که رد میشوند یا رد نمی شوند). به یاد داشته باشید که چنان چه فرضیه صفر رد شود و این تصمیم براساس نتایج تجزیه و تحلیل آماری گرفته شده باشد که در فصول بعد از آن بحث خواهیم کرد); منطقا محقق می تواند نتیجه گیری کند که بین گروه های مورد مطالعه تفاوت وجود دارد (یا رابطه ای میان متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد).

رد فرضیه صفر به محقق امکان رد نکردن فرضیه تحقیق در پایان نامه را می دهد و حداکثر کاری که می توان در تحقیقات عملی انجام داد رد نکردن فرضیه است. برای روشن شدن مطلب باید گفت که ما هیچگاه نمی توانیم فرضیه ای را قبول کنیم و فقط می توانیم (همانطور که در فصل ۱ به طور کوتاه مورد بحث قرار گرفت) موفق به رد آن نشویم.

از این رو; معمولا محققان به دنبال رد فرضیه صفر هستند که به طور تجربی و عملی نشان میدهد که گروه های مورد مطالعه از حیث متغیرهای مورد آزمایش باهم تفاوت دارند. این نکته آخر ممکن است دور از انتظار باشد اما مفهوم بسیار مهمی است که باید به یاد داشته باشید.

فرضیه های جهت دار و فرضیه های بی جهت

دسته بندی دوم فرضیه های تحقیقی شامل فرضیه های جهت دار و فرضیه های بی جهت هستند. در مطالعات تحقیقاتی ای که با گروه های پاسخ دهنده در مطالعه انجام می شود; تصمیم درباره استفاده از فرضیه های بی جهت و جهت دار; بستگی به این دارد که آیا محقق درباره چگونگی تفاوت گروه های مورد مطالعه ایدهایی دارد یا نه.

مشخصا; محققان از فرضیه های بی جهت وقتی استفاده می کنند که بر این باورند که گروه ها با هم متفاوت اند ولی درباره چگونگی تفاوت گروهها یعنی جهت تفاوت آنها) نظری ندارند. برعکس; محققان از فرضیه های جهت دار وقتی استفاده می کنند که بر این باور باشند که گروه های تحت مطالعه تفاوت خواهند داشت و درباره چگونگی این تفاوت (یعنی در جهتی خاص) نیز نظر دارند.

فرض کنید که محققی برای بررسی و اثرات کلاس تقویت حافظه بر روی حافظه دانشجویان; از یک طرح دو گروهی استاندارد (یعنی یک گروه کنترل و یک گروه آزمایشی استفاده می کند. در آغاز مطالعه; تمام پاسخ دهندگان در مطالعه به طور تصادفی به یکی از دو گروه گمارده می شوند (بعدا در این فصل و فصل دوم درباره اهمیت مفهوم گماردن تصادفی و مفهوم رضایت آگاهانه بحث خواهیم کرد.

در ادامه; یک گروه (یعنی گروه آزمایشی) از کلاس تقویت حافظه استفاده خواهند نمود و گروه دیگر (گروه کنترل از آن استفاده نخواهند کرد. سپس یک آزمون حافظه از کلیه پاسخ دهندگان در گروه گرفته می شود. براساس این طرح تحقیق در پایان نامه; هرگونه تفاوتی که در آزمون حافظه این دو گروه مشاهده شود را منطق میتوان به اثرات کلاس تقویت حافظه نسبت داد. در این مثال; محقق می تواند فرضیه های گوناگونی داشته باشد. از طرفی; ممکن است محقق صرف فرضیه سازی کند که بین آزمون حافظه دو گروه اختلاف وجود خواهد داشت.

این نمونه ای از فرضیه های بی جهت است چرا که محقق فرض می کند که بین دو گروه تفاوت وجود خواهد داشت ولی چگونگی این تفاوت را مشخص نمی کند. یا محقق می تواند فرض کند مطالعه شوندگانی که از کلاس تقویت حافظه بهره برده اند در آزمون حافظه; در مقایسه با آنهایی که از این کلاس بهره ای نبرده اند; عملکرد بهتری خواهند داشت. این نمونه ای از فرضیه جهت دار است چرا که محقق فرض می کند که تفاوت بین دو گروه وجود خواهد داشت و چگونگی تفاوت دو گروه را مشخص می کند (یعنی یک گروه نسبت به گروه دیگر عملکرد بهتری در آزمون حافظه خواهند داشت).

گزینش متغیرهای مورد مطالعه

اکنون; به آغاز مطالعه حقیقی بسیار نزدیک شده ایم; اما هنوز چند کار باقی مانده را قبل از  گردآوری داده ها باید انجام دهیم. قبل از این که جلوتر برویم; احتمالا بهتر است لحظه ای فکر کنیم که در کجای فرآیند برنامه ریزی مطالعه تحقیقی هستیم. تا اینجا درباره این که چگونه محققان:

(۱) به ایده های قابل تحقیق دست می یابند؛

(۲) بررسی ادبیات تحقیق در پایان نامه دقیقی را به منظور آگاهی از کارهای انجام شده در زمینه موضوع خود; انجام میدهند و چنانچه لازم باشد نقطه تمرکز مطالعات خود را براساس نتایج تحقیقات قبلی بنامی نهند)؛

(۳) مسائل تحقیقاتی در پایان نامه مختصر را با تعریف واضح از مفاهیم و اصطلاحات (با استفاده از تعاریف عملیاتی) تنظیم می کنند و

(۴) فرضیه های ابطال پذیر را بیان می کنند; بحث کرده ایم. مطمئنا کار زیادی انجام داده ایم; اما هنوز کارهای زیادی هست که باید پیش از شروع مطالعه خود انجام دهیم.

گام بعدی در برنامه ریزی هر مطالعه تحقیقی در پایان نامه شناسایی متغیرهایی است که مطالعه بر روی آنها انجام خواهد شد.

چندین دسته متغیر هستند که می توانند در مطالعه تحقیقی ظاهر شوند. اما ما به جای بحث پیرامون همه دسته های قابل تصور به دسته هایی که بیشتر مورد استفاده هستند; می پردازیم. گرچه در یک مطالعه تحقیقی در پایان نامه همه این متغیرها وجود ندارند اما آگاهی از تفاوت در بین دسته های متفاوت و زمان استفاده از هر دسته مهم است.

متغیرهای مستقل در برابر متغیرهای وابسته

موقع بحث درباره متغیرها; شاید مهمترین تمایز بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. متغیر مستقل عاملی است که توسط محقق مورد دستکاری و یا کنترل قرار می گیرد. در اکثر مطالعات; محققان علاقه مند به آزمون تأثیرات متغیر مستقل هستند; متغیر مستقل در ساده ترین شکل آن; دو سطح دارد: حاضر یا غایب.

به طور مثال; در هر مطالعه تحقیقی در پایان نامه که به بررسی اثرات نوع جدیدی از روان درمانی بر روی نشانه های فشارهای روانی (استرس) می پردازد یک گروه تحت روان درمانی قرار می گیرد در حالی که گروه دیگر تحت این درمان قرار نمی گیرد در این مثال; متغیر مستقل روان درمانی است چرا که محقق قادر به کنترل این امر است که پاسخ دهندگان در مطالعه را در معرض آن قرار دهد; محقق مایل به آزمون اثرات روان درمانی به روی نشانه های استرس است.

همانطور که احتمالا می دانید; به گروهی که در آن متغیر مستقل حضور دارد (تحت روان درمانی قرار می گیرد) گروه آزمایشی گفته می شود در حالی که به گروهی که در آن متغیر مستقل حضور ندارد (یعنی تحت روان قرار نمی گیرد) گروه کنترل می گویند.

گرچه; متغیر مستقل در ساده ترین شکل خود; فقط دو سطح دارد (یعنی حاضر یا غایب). مسلما داشتن بیش از دو سطح برای یک متغیر مستقل غیر معمول نیست. به طور مثال; ممکن است در مطالعه ای تحقیقی که اثرات یک داروی جدید برروی نشانه های افسردگی بررسی می شود; محققی سه گروه را در مطالعه خود در نظر بگیرد – یک گروه کنترل و دو گروه آزمایشی۔

مطابق معمول گروه کنترل دارو دریافت نمی کند (یا دارو نما دریافت می کند; در حالی که ممکن است یک گروه آزمایشی مقدار (دوز) کمتری از دارو و گروه آزمایشی دیگر مقدار (دوز) بیشتری از دارو دریافت نماید. در این مثال; متغیر مستقل (یعنی دارو) شامل سه س طح است; غایب; کم و زیاد. البته سطوح دیگری نیز از متغیرهای مستقل ممکن است وجود داشته باشد

مانند; کم; متوسط و زیاد یا غایب. محققان با مد نظر قرار دادن دقیق چندین عامل; از جمله تعداد شرکت کنندگان موجود در مطالعه; میزان دقت نتایجی که می خواهند در مطالعه با آنها دست یازند و هزینه های مالی مربوطه; پیرامون تعداد سطوح متغیر مستقل تصمیم گیری می کنند.

وجود بیش از یک متغیر مستقل در هر مطالعه تحقیقی بسیار رایج است. احتمالا هر یک از آنها خود چندین سطح دارند. به طور مثال; ممکن است محققی اقدام به بررسی اثرات هم دارو و هم روان درمانی بر نشانه های افسردگی نماید.

در این مثال; دو متغیر مستقل وجود دارد (یعنی دارو و روان درمانی) و احتمالا هر متغیر مستقل می تواند شامل چندین سطح باشد (به طور مثال; دوزهای کم; متوسط و زیاد از دارو; رفتار درمانی شناختی; روان پویشی درمانی و روان درمانی منطقی عاطفی). همانطور که می بینید هنگامی که محققان از چندین متغیر مستقل با چندین سطح استفاده می کنند مسائل قابلیت این را دارند که به سرعت پیچیده شوند.

در این قسمت از بحث باید بسیار ایستادگی کنید تا فشار مطالبی که در این فصل گفته شد; شما را وحشت زده و دست پاچه نکند. ما تابه حال فقط به بخشی از اطلاعات پرداخته ایم و هرچه جلوتر برویم بحث پیچیده تر میشود. مطمئنا دنبال کردن دسته و انواع مختلف متغیرها حتی برای کسانی که تجربیات زیادی در تحقیقات دارند دشوار است. اگر گیج می شوید کاهش مسائل به شکل ساده می تواند مفید باشد.

در مورد متغیرهای مستقل; مهم ترین نکته ای که باید به خاطر بسپارید این است که محققان علاقه مند به بررسی اثرات یک متغیر مستقل بر روی چیزی هستند و آن چیز متغیر وابسته است. اکنون به متغیرهای وابسته توجه نمایید.

متغیر وابسته ابزاری برای اندازه گیری تأثیر (اگر وجود داشته باشد) یک متغیر مستقل است. به طور مثال; ممکن است محققی مایل به آزمایش اثرات یک داروی جدید بر روی نشانه های افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه باشد. در این مثال; به احتمال زیاد محقق پیش از تجویز هر نوع دارویی مایل است ابزار اندازه گیری پایا و معتبری از افسردگی – مانند پرسشنامه افسردگی بک را با گروهی از پاسخ دهندگان در مطالعه اجرا نماید. پرسشنامه افسردگی بک پرسشنامه خودسنجی قابل قبولی از نشانه های افسردگی است.

قبل از تجویز هر نوع دارویی; به کارگیری یک ابزار اندازه گیری افسردگی برای شرکت کنندگان در مطالعه; امکان به دست آوردن میزان پایه افسردگی را برای مداخله ای (به طور مثال; روان درمانی; دارویی) است. سپس محقق پاسخ دهندگان در مطالعه را به طور تصادفی به دو گروه می گمارد; یک گروه آزمایشی که دارویی جدید دریافت می کند و یک گروه کنترل که داروی جدید دریافت نمی کند (احتمالا اعضای این گروه یک دارو نما دریافت میدارد).

پس از تجویز دارو (یا عدم تجویز دارو برای گروه کنترل) محقق مجددا پرسشنامه افسردگی بک را در گروه ها به کار می گیرد. اکنون محقق به ازای کلیه پاسخ دهندگان در هر دو گروه دو نمره پرسشنامه افسردگی بک دارد. یک نمره قبل از تجویز دارو و یک نمره پس از تجویز دارو است. به هر حال; به این طرح تحقیقاتی; به دلیل اندازه گیری متغیر وابسته قبل و بعد از اجرای مداخله; طرح پیش پس گفته می شود. سپس این دو نمره افسردگی را می توان مقایسه کرد تا مشخص گردد که آیا دارو بر سطح افسردگی اثری داشته یا نه; مشخصا اگر نمرات پاسخ دهندگان در گروه آزمایشی (که سطح پایینی از افسردگی را نشان میدهند) کاهش یابد و این اتفاق برای پاسخ دهندگان در گروه کنترل نیفتد آن گاه محقق می تواند منطقا نتیجه گیری کند که دارو در کاهش نشانه های افسردگی مؤثر بوده است.

اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم; برای این که محقق بتواند نتیجه گیری کند که دارو در کاهش نشانه های افسردگی مؤثر بوده است لازم است; در نمرات پرسشنامه افسردگی بین گروه های کنترل و آزمایشی تفاوت معنادار آماری وجود داشته باشد; اما ما فعلا این نکته را کنار می گذاریم.

لحظه ای تأمل کرده و بینید می توانید متغیرهای وابسته را در مثال ما شناسایی کنید. آیا متوجه شدید؟ در این مثال; داروی جدید متغیر مستقل است چرا که تحت کنترل محقق قرار دارد و محقق مایل به اندازه گیری اثرات آن است. نمره پرسشنامه افسردگی یک متغیر وابسته است زیرا وسیله اندازه گیری اثرات متغیر مستقل است.

وقتی دانشجویان برای اولین بار با اصطلاحات تحقیق آشنا می شوند; اشتباه کردن متغیرهای وابسته و مستقل با یکدیگر امری غیر عادی نیست. خوشبختانه راه ساده ای برای تفاوت این دو وجود دارد. اگر این دو را با هم اشتباه می گیرید; متغیر مستقل را به عنوان «علت» و متغیر وابسته را به عنوان «معلول» در نظر بگیرید.

برای کمک در این فرآیند; ممکن است طرح سؤال تحقیقی در پایان نامه خود به شیوه زیر تمرین خوبی باشد. «اثرات….. برروی …. چه هستند؟» جای خالی اول متغیر مستقل و جای خالی دوم متغیر وابسته است. به طور مثال; ممکن است که ما سؤال تحقیق ذیل را طرح کنیم. «اثرات تمرین و ورزش بر سطح چربی بدن چه هستند؟» در این مثال; «تمرین و ورزش» متغیر مستقل و «سطح چربی بدن» متغیر وابسته هستند. مرجع سریع ۷۲ تمایز بین این دو را به اختصار بیان می کند.

حال که تفاوت بین متغیرهای وابسته و مستقل را می دانیم باید توجه خود را به این نکته که; محققان چگونه این متغیرهای موجود را در مطالعات تحقیقاتی خود گزینش می کنند; معطوف نماییم. مطلب مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که محقق متغیرهای مستقل و وابسته را براساس مسئله تحقیق و فرضیه های پایان نامه خود گزینش می کند. اما این امر از بسیاری جهات فرآیند گزینش متغیرها را با الزام گزینش متغیرهای مستقل و وابسته در متابعت منطقی از گزاره مسئله تحقیق و فرضیه ها آسان می کند. شناسایی متغیرهای مستقل و وابسته; پس از تبیین مسئله تحقیق و فرضیه ها در پایان نامه ; کار پرزحمتی نیست.

شاید مثالی دیگر; به تبیین این نکته مهم کمک کند. فرض کنید محققی مایل به بررسی ارتباط بین فیبر رژیمی و میزان شیوع سرطان روده در بین مردان میانسال باشد. ممکن است مسئله تحقیق در پایان نامه به شکل زیر بیان شده باشد: «آیا افزایش مصرف فیبر رژیمی منجر به کاهش بروز سرطان روده در بین مردان میانسال می شود؟» با استفاده از عبارت پیشنهادی ما در قسمت قبل ممکن است طرح سؤال به شکل زیر نیز باشد: «اثرات مصرف فیبر رژیمی بر شیوع سرطان روده در میان مردان میانسال چه هستند؟

» محقق منطق به دنبال این مسئله تحقیق; ممکن است فرض کند که «مصرف زیاد فیبر رژیمی; باعث کاهش شیوع سرطان روده در میان مردان میانسال خواهد شد.» مسلما باید چندین اصطلاح را در این فرضیه به طور عملیاتی تعریف کرد;

اما می توانیم برای رسیدن به هدف این مثال; از این کار صرف نظر کنیم. برای مشخص نمودن متغیر وابسته و مستقل این مطالعه تنها کافی است که مسئله تحقیق و فرضیه های مربوطه را در پایان نامه به طور منظم بررسی کنیم. آیا هنوز چیزی پیدا کرده اید؟ از آنجا که محقق مایل به بررسی اثرات مصرف فیبر رژیمی بر شیوع سرطان روده است; متغیر مستقل «مصرف فیبر رژیمی و متغیر وابسته وسیله ای برای اندازه گیری «شیوع سرطان روده است.

سفارش پروژه->

بازدید پروژه های دیگر->

متغیرهای گسسته (مقوله ای) در برابر متغیرهای پیوسته

حال که با تفاوت بین متغیرهای مستقل و وابسته آشنا شدیم; توجه خود را به دسته بندی دیگری

از متغیرها که باید با آن آشنا شوید معطوف می کنیم. تمایز بین متغیرهای گسسته (مقوله ای) و متغیرهای پیوسته در حیطه بسیاری از مطالعات علمی ظاهر می شود. متغیرهای گسسته; متغیرهایی هستند که فقط می توانند مقادیر خاصی را در یک محدوده مشخص از مقادیر دارا باشند. به طور مثال; جنسیت یک متغیر گسسته است زیرا شما می توانید یا زن یا مرد باشید. در مورد جنسیت; گزینه میانی وجود ندارد؛ شما می توانید یکی از این دو باشید و نمی توانید هر دو باشید. «نژاد»; «وضعیت تأهل»; «رنگ مو»; از دیگر مثال های این متغیر هستند.

اگرچه ممکن است این مطالب واضح به نظر بیاید اما اغلب در نظر گرفتن متغیرهای گسسته به عنوان متغیرهایی که شامل دسته های مجزا; دو ارزشی و منفصل هستند; به ما کمک می کند; مانند «مذکر»/ «مؤنث»; «سفید»/ «سیاه»; «مجرد»/ «متأهل»/ «مطلق»; «بور»/ «قهوه ای»/حنایی». برخلاف متغیرهای گسسته; متغیرهای پیوسته متغیرهایی هستند که از لحاظ نظری می توانند هر مقداری را دارا باشند. به طور مثال: «سن» یک متغیر پیوسته است; زیرا حداقل از لحاظ نظری یک نفر می تواند هر سنی را داشته باشد.

«وزن»; «قد» از مثال های دیگر متغیرهای پیوسته هستند. همانطور که خواهیم دید; نوع داده تولید شده ای که از متغیرهای گسسته استفاده شده با نوع داده های تولیدشده ای که از متغیرهای پیوسته استفاده شده; متفاوت است.

تحت شرایطی ممکن است محققان تصمیم بگیرند برخی متغیرهای پیوسته را به متغیرهای گسسته تبدیل کنند. به طور مثال; ممکن است محققی تصمیم بگیرد به جای استفاده از «سن»  به عنوان متغیر پیوسته از آن به عنوان متغیر گسسته استفاده کند.

و این کار را از طریق دسته بندی سنی مثل «زیر ۴۰ سال»; «۴۰ سال به بالا» انجام دهد. درآمد که اغلب از آن به عنوان متغیر پیوسته یاد می شود ممکن است با تعویض دسته هایی مجزا از درآمد مثل درآمد سالانه زیر ۴۵۰۰۰ دلار; درآمد سالانه بین ۲۵۰۰۰; ۵۰۰۰۰۰ دلار; درآمد سالانه بالاتر از ۵۰۰۰۰ دلار; به متغیر گسسته تبدیل شود.

مزیت استفاده از متغیرهای پیوسته این است که این نوع متغیر را میتوان با دقت بیشتری اندازه گیری نمود. به طور مثال; وقتی سن فردی به شکل ۴۷ ساله پیوسته) ثبت می شود در مقایسه با وقتی که به صورت ۴۰ ساله به بالا (گسسته) ثبت می شود; اطلاعات بیشتری ارائه می کند. استفاده از متغیرهای پیوسته برای محقق امکان دستیابی به داده های مشخص تری را فراهم می کند.

متغیرهای کمی در برابر متغیرهای کیفی

در پایان; پیش از پرداختن به موضوعی دیگر; درباره تمایز متغیرهای کمی و کیفی به اجمال بحث می کنیم. متغیرهای کیفی متغیرهایی هستند که از نظر نوع متفاوت اند. در حالی که متغیرهای کمی به لحاظ مقدار تفاوت دارند. این یک تمایز مهم و در عین حال پیچیده است که اغلب در مطالب تحقیقاتی در پایان نامه بروز می کند. پس بیایید چند مثال را بررسی کنیم.

درجه بندی چیزی با عناوین «جذاب» یا «غیر جذاب»; «مفید» یا «غیر مفید» یا «دائمی» یا «غیردائمی» مثال هایی از متغیرهای کیفی هستند. در این مثال ها; این متغیرها کیفی در نظر گرفته شده اند چرا که دارای انواعی متفاوت هستند (نه مقادیری متفاوت). به طور مثال; آنچه درجه بندی می شود یا «جذاب» است و یا «غیرجذاب»; اما به سطح (مقدار جذابیت اشاره نشده است.

برعکس; گزارش تعداد دفعاتی که یک چیز رخ داده یا تعداد دفعاتی که یک فرد مرتکب رفتار خاصی شده است مثال هایی از متغیرهایی کمی هستند. به این متغیرها کمی می گویند چون درباره مقدار یک چیز اطلاعاتی می دهند.

همانطور که در ابتدا هم گفته شد; دسته بندی های متعدد دیگری برای متغیرها وجود دارد که ما در این متن به آنها نمی پردازیم. آنچه در این بخش به آن پرداخته ایم دسته بندی های اصلی هستند که در مطالعات تحقیقاتی بیشتر رایج هستند. در پایان; ذکر یک نکته ضروری است. به یاد داشتن این نکته مهم است که یک متغیر می تواند در چند دسته از دسته بندی های گفته شده قرار بگیرد.

به طور مثال; متغیر «قد» (اگر در پیوستاری اندازه گیری شود) هم پیوسته است و هم کمی (چون اطلاعاتی پیرامون میزان قد به ما میدهد). متغیر رنگ چشم» هم گسسته است چرا که مقدار دسته های مجزایی از رنگ چشم وجود دارد) و هم کیفی است (زیرا رنگ چشم دارای انواع متفاوتی است و نه مقادیر متفاوت).

اگر این بحث هنوز هم به نظرتان گیج کننده است به خود یادآوری کنید که ممکن است حتی محققان با تجربه نیز در این مورد دچار اشتباه شوند. برخورد مکرر با این مفاهیم مانند اکثر مسائل مربوط به تحقیقات در پایان نامه (و کسب تجربه با آنها منجر به آشنایی بیشتر این مفاهیم می شود. بنابراین; دفعه بعدی که می خواهید یک مطالعه تحقیقی انجام دهید; تمرین کنید تا انواع مختلف متغیرهایی را که در این بخش درباره آنها بحث کردیم; شناسایی کنید.

مطالعه شوندگان (پاسخ دهندگان) پایان نامه

گزینش مطالعه شوندگان یکی از مهم ترین جنبه های برنامه ریزی و طراحی هر مطالعه تحقیقی در پایان نامه است. گزینش مطالعه شوندگان در تحقیق به دلایلی با مطالعه این بخش بر شما واضح می شود; و اغلب سخت تر و پیچیده تر از آن است که تصور می شود. محققان علاوه بر تعداد مناسب مطالعه شوندگان ( ممکن است در مطالعات بزرگتر; که تعداد بیشتری پاسخ دهنده لازم دارد کار نسبتا سخت تری باشد) انواع مناسبی از مطالعه شوندگان را نیز لازم دارند (که ممکن است زمانی که منابع محدود هستند یا گروه پاسخ دهندگان کم هستند دشوار باشد).

به علاوه شیوه گزینش افراد برای مشارکت و متعاقبا شیوۂ گمارش مطالعه شوندگان در گروه های مطالعه تأثیر چشمگیری بر نوع نتایجی که می تواند از مطالعه تحقیقی در پایان نامه گرفته شود; دارد.

در وهله نخست; در نظر داشتن این امر مهم است که همه انواع مطالعات تحقیقاتی در پایان نامه به مشارکان انسانی نیاز ندارند. به طور مثال; مطالعات تحقیقی صورت گرفته در بسیاری از زمینه های علم از قبیل فیزیک; زیست شناسی; شیمی; گیاه شناسی; معمولا نیازی به مشارکان انسانی ندارند. واحد مطالعه برای دانشمندان پژوهشی در این زمینه ها یک اتم; یک ملکول یا یک گل است; نه یک پاسخ دهنده انسانی. با این حال; برای آن دسته از محققانی که در انواع دیگری از تحقیقات مانند تحقیقات علوم اجتماعی- اکثر مطالعات آنها مشغول هستند; به تعدادی مطالعه شونده انسانی نیاز دارد. بنابراین; آشنایی با رویه هایی که معمولا محققان از آنها برای گزینش گروهی افراد مناسب جهت شرکت در مطالعه استفاده می کنند و نحوه گماردن آنها در گروههای مطالعه مهم است. این بخش به این دو عمل مهم می پردازد.

پیش از ادامه بحث; شایان ذکر است که هنگام برنامه ریزی هر مطالعه; محقق باید طرح تحقیق مناسبی را گزینش کند. در واقع; پیش از گزینش پاسخ دهندگان در مطالعه و گماردن آنها به گروه ها; طرح تحقیق خاصی که در یک مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد تعیین می کند که پاسخ دهندگان در مطالعه به چه صورتی گزینش شوند و چگونه به گروه های درون آن گمارده شوند. به هرحال; از آنجا که موضوع گزینش طرح تحقیق مناسب نیاز به بحث گسترده و مفصلی دارد; یک فصل کامل را برای پرداختن به آن اختصاص داده ایم (ر.ک. به فصل ۵).

بنابراین; هنگام مطالعه این بخش به خاطر داشته باشید که کارهای گزینش مطالعه شوندگان و گماردن آنها در گروه ها معمولا پس از آنکه یک طرح تحقیقی مناسبی گزینش شد; انجام می گیرد. به همین دلیل; ممکن است پس از مطالعه طرح های تحقیق فصل ۵; بخواهید این بخش را مجددا مطالعه کنید.

گزینش مطالعه شوندگان (پاسخ دهندگان در پایان نامه)

 در مورد آن دسته از مطالعات تحقیقی که نیاز به مشارکان انسانی دارند; گزینش پاسخ دهندگان در مطالعه اهمیت فوق العاده ای دارد. روش های متفاوتی برای گزینش مطالعه شوندگان مطالعه شوندگان) احتمالی برای مشارکت در یک مطالعه تحقیقی وجود دارد و شیوه گزینش پاسخ دهندگان تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله: پرسش تحقیقی مورد بررسی; طرح تحقیق در پایان نامه مورد استفاده; و دسترسی به تعداد و انواع مناسبی از پاسخ دهندگان در مطالعه; است. در این بخش به بحث درباره روش های متداول مورد استفاده محققان برای گزینش پاسخ دهندگان در مطالعه می پردازیم.

ممکن است در برخی انواع مطالعات تحقیقی پاسخ دهندگان (مطالعه شوندگان) مشخصی (یا گروه هایی از پاسخ دهندگان به خصوص) مد نظر باشند. به طور مثال; در یک مطالعه کیفی که به بررسی تجربیات جنگی افسران قدیمی جنگ جهانی دوم می پردازد ممکن است که محقق فقط سراغ افسران قدیمی شناخته شده برود و از آنها بخواهد تا در مطالعه شرکت کنند.

مثال دیگر می تواند بررسی اثرات یک برنامه زودهنگام بر دانش آموزان پیش دبستانی باشد. در این شرایط; ممکن است محقق تصمیم بگیرد که به مطالعه یک کلاس پیش دبستانی موجود بپردازد. هم چنین محقق می تواند دانش آموزان پیش دبستانی را به طور تصادفی گزینش کند و آنها را در مطالعه شرکت دهد; اما احتمالا با استفاده از گروهی از دانش آموزان از پیش تعیین شده; هم در وقت و هم در هزینه; صرفه جویی می کند.

همچنانکه احتمالا میتوانید تصور کنید وقتی که محققان از گروههای از پیش تعیین شده; استفاده می کنند یا افراد مشخصی را برای مطالعه تحقیق در نظر میگیرند مشکلاتی پیش می آید. مشکل اول این است که نمی توان نتایج مطالعه را به سایر گروهها یا افراد (یعنی گروهها یا افرادی که در مطالعه نیستند) تعمیم داد.

به طور مثال; محققی که مایل به نتیجه گیری کلی درباره اثرات یک برنامه بر روی دانش آموزان پیش دبستانی است; نباید مشارکت در مطالعه را به یک گروه مشخص از دانش آموزان پیش دبستانی از یک پیش دبستانی خاص محدود کند. برای آنکه نتایج مطالعه به صورت فراتر از نمونه دانش آموزان پیش دبستانی در مطالعه قابل تعمیم باشد نمونه دانش آموزان پیش دبستانی در مطالعه باید معرف کل جامعه دانش آموزان پیش دبستانی باشد.

در این بحث ما چند مفهوم و اصطلاح جدید معرفی کردیم; بنابراین; لازم است پیش از ادامه آن مطمئن شویم که همه ما درک مشابهی از این مفاهیم داریم. اجازه بدهید با قابلیت تعمیم شروع کنیم. در فصول آتی مفهوم قابلیت تعمیم به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد; پس در اینجا برای آن وقت زیادی صرف نمی کنیم. اما باید لحظه ای درنگ کرده و اجمالا بحث کنیم که منظورمان از این که می گوییم نتایج یک مطالعه قابل تعمیم هستند یا نیستند; چیست. برای این که این بحث قابل فهم تر باشد; اجازه دهید به مثالی کوتاه نگاهی بیندازیم.

فرض کنید محققی مایل به بررسی نرخ اشتغال در بین فارغ التحصیلان اخیر دانشگاه ها باشد. او برای بررسی این موضوع; داده های مربوط به اشتغال ۱۰۰۰ فارغ التحصیل اخیر دانشگاه ABC را گردآوری می کند. پس از بررسی داده ها و انجام محاسبات ساده; محقق در می یابد که ۹۷ ٪ از فارغ التحصیلان اخیر ABC به فاصله ۶ ماه پس از فارغ التحصیلی شغل تمام وقت پیدا کرده اند. آیا براساس این نرخ منطقه محقق می تواند نتیجه گیری کند که نرخ اشتغال تمام فارغ التحصیلان اخیر دانشگاه ها در سراسر ایالت متحده ۹۷ /۵ ٪ است؟ مسلما خیر.

اما چرا؟ واضح ترین دلیل این است که امکان دارد فارغ التحصیلان اخیر دانشگاه ABC معرف فارغ التحصیلان اخیر دانشگاه نباشند. شاید فارغ التحصیلان اخیرABC موفقیت بیشتری در پیدا کردن شغل در مقایسه با فارغ التحصیلان اخیر دانشگاه های کوچکتر و ناشناخته تر داشته باشند. بنابراین احتمالا اختلاف

زیادی در میزان نرخ اشتغال فارغ التحصیلان اخیر تمام دانشگاهها در سراسر ایالات متحده وجود دارد. پس; نتیجه گیری کلی درباره میزان اشتغال تمام فارغ التحصیلان اخیر دانشگاه ها تنها براساس تجارب اشتغال فارغ التحصیلان اخیر دانشگاه ABC گمراه کننده و نا درست است. در مثال قبلی; تنها نتیجه منطقی که محقق میتواند به آن دست یابد این است که ۹۷ /۵٪ از فارغ التحصیلان اخیر ABC در آن مطالعه خاص به فاصله ۶ ماه پس از فراغت از تحصیل شغل تمام وقت پیدا کرده اند. این نتیجه گیری محدود برای دانشجویان خارج از دانشگاه ABC اهمیت چندانی ندارد چرا که نتایج مطالعه برای سایر دانشجویان کاربردی در بر ندارد.

برای این که نتایج این مطالعه قابل تعمیم باشد (یعنی شامل حال تمام فارغ التحصیلان اخیر سایر دانشگاهها نه فقط دانشگاه ABC شود) محقق باید نرخ اشتغال فارغ التحصیلان اخیر تعداد زیادی از دانشگاههای مختلف را بررسی نماید. اثر این کار حصول اطمینان از آن است که نمونه پاسخ دهندگان معرف کلیه فارغ التحصیلان اخیر دانشگاه ها است. مسلمه; اگر محقق بتواند نرخ اشتغال تمام فارغ التحصیلان اخیر تمام دانشگاه ها را در آورد; کار دقیق تر و روشنگرانه تر خواهد بود. آن گاه محقق به جای این که مجبور باشد براساس نتایج مطالعه درباره نرخ اشتغال جامعه خاصی نتیجه گیری کند; به یک نرخ اشتغال دقیق دست می یابد.

بنابه دلایل واضح; معمولا بررسی همه اعضای جامعه مورد نظر (به طور مثال; همه فارغ التحصیلان اخیر دانشگاه در یک مطالعه تحقیقی عملی نیست. زمان; پول و منابع سه عامل محدود کننده ای هستند که این کار را غیرممکن می کنند. بنابراین; اکثر محققان مجبورند که یک زیرمجموعه معرف – یک نمونه – از جامعه مورد نظر را مطالعه کنند. به همین دلیل در مثال ما; محقق مجبور است که نمونه ای از فارغ التحصیلان اخیر دانشگاه ها را از میان جامعه تمام فارغ التحصیلان اخیر دانشگاه ها مطالعه کند.

اگر نمونه استفاده شده در مطالعه نماینده یا معرف جامعه ای که از آن گزینش شده است باشد محقق; براساس نتایج به دست آمده از نمونه; میتواند درباره جامعه نتیجه گیری کند. به عبارت دیگر; استفاده از یک نمونه معرف همان چیزی است که به محققان امکان می دهد که براساس نتایج به دست آمده نتیجه گیری هایی کلی که شامل تمام جامعه مورد بررسی باشد; انجام دهد. آن دسته از شما که هنوز مفهوم قابلیت تعمیم را درک نکرده اید; مضطرب نباشید; زیرا ما بعد این مطالب را مجدد یادآوری می کنیم.

بحث تا اینجا باید شما را به یک سؤال مشخص بکشاند. به طور مشخص; اگر گزینش یک نمونه معرف به منظور تعمیم نتایج مطالعه بسیار مهم باشد; چگونه محققان گزینش یک نمونه معرف از جامعه مورد نظر را انجام می دهند. اصلی ترین رویه مورد استفاده محققان برای گزینش جامعه معرف گزینش تصادفی نام دارد. گزینش تصادفی رویه ای است از طریق آن نمونه ای از پاسخ دهندگان از بین جامعه مورد نظر گزینش می شوند و در آن تک تک افراد شانس یکسان برای گزینش شدن جهت شرکت در مطالعه را دارند. محققانی که از رویه گزینش تصادفی استفاده می کنند ابتدا جامعه مورد نظر را تعریف می کنند و سپس به طور تصادفی تعداد مطالعه شوندگان مورد نیاز خود را از جامعه گزینش می کنند.

دو نکته مهم را باید پیرامون گزینش تصادفی به خاطر بسپارید. نکته اول این است که انجام گزینش تصادفی دشوار است; مگر آنکه جامعه با دقت تعریف شده باشند, به طور مثال; گزینش تصادفی برای جامعه ای که به صورت «تمام دانشجویان اقتصاد» تعریف شده باشد امکان پذیر نیست. چگونه می توانیم تمام دانشجویان اقتصاد را تعریف کنیم. آیا این جامعه شامل تمام دانشجویان اقتصاد در ایالتی خاص یا در ایالات متحده یا در جهان می شود؟ آیا هم شامل دانشجویان جاری و هم اسبق اقتصاد می شود؟

آیا هم شامل دانشجویان فارغ التحصیل نشده و هم فارغ التحصیل شده می شود؟ مسلما جامعه تمام دانشجویان اقتصاد بسیار گسترده است و; بنابراین; گزینش یک نمونه تصادفی از آن جامعه غیرممکن است. برعکس; گزینش تصادفی می تواند به آسانی با تعریف جامعه به صورت «تمام دانشجویانی که در حال حاضر; کلاسهای اقتصاد مقدماتی را در دانشگاهی خاص می گذرانند» انجام شود. این جامعه به قدری کافی تعریف شده است که در نتیجه به محقق امکان استفاده از گزینش تصادفی برای به دست اورن نمونه ای معرف را می دهد.

همانطور که احتمالا متوجه شدید; تعریف جامعه مورد نظر به طوری که ما از آن به مثابه یکی از ملزومات گزینش تصادفی بیان کردیم; اثری منفی دارد که آن نیز عبارت از محدود کردن میزان معرف بودن نمونه حاصل است. این امر نشان دهنده یک مخمصه است. برای این که بتوانیم یک نمونه معرف گزینش کنیم باید جامعه را به طور دقیق تعریف نماییم; اما از طرفی با تعریف دقیق جامعه; معرف بودن نمونه گزینشی را محدود می کنیم.

این مطلب ما را به دومین نکته ای که باید در مورد گزینش تصادفی به خاطر بسپارید; رهنمون می کند; و آن این است که نمی توان نتایج یک مطالعه را تنها به دلیل این که پاسخ دهندگان از جامعه مورد نظر; به طور تصادفی گزینش شده اند تعمیم داد. بلکه گواه و تعمیم پذیری یافته های یک مطالعه معمولا از مطالعات مشابه به دست می آید. به عبارت دیگر; مؤثرترین راه برای نشان دادن تعمیم پذیری یافته های یک مطالعه; انجام مطالعه های مشابه بر روی سایر نمونه ها است تا مشخص شود که آیا نتایجی مشابه به دست می آید یا نه. به دست آوردن نتایجی مشابه درباره سایر نمونه ها; بهترین دلیل تعمیم پذیری است.

به رغم محدودیتهای گزینش تصادفی; این رویه در میان محققان رویهای متداول است که از آن به این جهت استفاده می کنند که اطمینان حاصل نمایند که نمونه پاسخ دهندگان در مطالعه ای خاص مشابه جامعه ای است که از آن نمونه گزینش شده است.

گماردن مطالعه شوندگان (پاسخ دهندگان به گروه ها)

وقتی که جامعه به طور مناسبی تعریف شد و از آن جامعه نمونه ای معرف پاسخ دهندگان مطالعه شوندگان) به طور تصادفی گزینش گردید; گام بعدی گماردن پاسخ دهندگان به گروه های مطالعه است; که یکی از مهم ترین جنبه های انجام مطالعه می باشد. در واقع; کازدین گماردن پاسخ دهندگان به گروه های مطالعه تحقیقی را از اساسی ترین موضوع در تحقیقات گروهی می داند. بنابراین; توجه داشتن به این موضوع مهم است که موثرترین شیوه گماردن پاسخ دهندگان چیست و این مسئله چطور می تواند نوع نتایج به دست آمده از یک مطالعه تحقیقی را تحت تأثیر قرار دهد.

تمام محققان تقریبا اتفاق نظر دارند که مؤثرترین شیوه گماردن افراد در گروههای یک مطالعه تحقیقی از طریق رویه ای به نام گماردن تصادفی است. فلسفه زیربنایی گماردن تصادفی مشابه فلسفه زیربنایی گزینش تصادفی است.

گماردن تصادفی; انتساب پاسخ دهندگان در مطالعه تحقیقی است به طوری که تک تک پاسخ دهندگان شانس یکسانی برای گماردن در هر یک از گروه های مطالعه را داشته باشند. اگرچه چند روش تأیید شده وجود دارد که از آنها میتوان برای اجرای مؤثر گماردن تصادفی استفاده نمود; اما این کار معمولا با استفاده از جدول اعداد تصادفی; که نشان دهنده گماردن هر یک از مطالعه شوندگان به گروه ها است; انجام می شودد. با استفاده از جدول اعداد تصادفی; مطالعه شوندگان بر اساس برنامه ای از پیش تنظیم شده به گروه های مطالعه گمارده می شوند.

در واقع; گماردن در گروه تک تک پاسخ دهندگان پیش از ورود به مطالعه مشخص می شود. حال که میدانید چگونه پاسخ دهندگان به شکل مؤثری به گروه های مطالعه گمارده می شوند یعنی از طریق گماردن تصادفی) باید زمانی هم به این مطلب بپردازیم که چرا گماردن تصادفی در حیطه تحقیقات بسیار مهم است. به اختصار; گماردن تصادفی روش مؤثری است تا اطمینان حاصل شود که گروه های مطالعه هم ارز هستند.

گماردن تصادفی رویه ای قابل اطمینان برای ایجاد گروه های هم ارز است چرا که ویژگی های نمونه را بطور یکسان بین تمام گروه های مطالعه تقسیم می کند. برای مثال; به جای قراردادن تمام پاسخ دهندگان با سن بیش از ۴۰ سال در یک گروه; با گماردن تصادفی حداقل به طور نظری تمام پاسخ دهندگان با سن بالای ۴۰ سال به طور یکسان در تمامی گروه های مطالعه پخش می شوند. با این کار گروه های مطالعه; حداقل از لحاظ سن; هم ارز می شوند.

در اینجا ممکن است برای شما این سؤال پیش بیاید که چرا گروه های هم ارز در مطالعه تحقیقی مهم هستند. اهمیت اساسی داشتن گروه های هم ارز در یک مطالعه تحقیقی برای حصول اطمینان از عدم دخالت متغیرهای مزاحم (یعنی متغیرهایی که تحت کنترل محقق نیستند) در تفسیر نتایج مطالعه می باشد. به عبارت دیگر; اگر شما بین گروه ها در مورد یک متغیر وابسته خاص تفاوتی پیدا کردید مایلید که آن تفاوت را به جای نسبت دادن به یک تفاوت مبنایی در بین گروهها; آن را به متغیر مستقل نسبت دهید. بیایید لحظه ای تأمل کرده تا درک کنیم این به چه معناست. در اکثر مطالعات; متغیرهایی از قبیل سن; جنسیت و نژاد متغیرهای اصلی مورد بحث نیستند.

با این حال; اگر این ویژگیها به طور یکسانی میان تمام گروه های مطالعه به طور یکسان توزیع نشوند; می توانند تفسیر متغیرهای اصلی مورد نظر را مخدوش نمایند. اجازه بدهید برای کمک به روشن تر شدن این مفاهیم به مثالی کوتاه نگاهی بیندازیم.

محققی که مایل به سنجش اثرات یک راهکار جدید تقویت حافظه است; مطالعه ای را که در آن راهکار تقویت حافظه به یک گروه (یعنی گروه آزمایشی) آموزش داده می شود و به گروه دیگر یعنی گروه کنترل; آموزش داده نمی شود; اجرا می کند. سپس از تمام پاسخ دهندگان در دو گروه یک آزمون عملکرد حافظه به عمل می آورد. در پایان مطالعه; محقق در می یابد که عملکرد مطالعه شوندگانی که به آنها راهکار جدید تعلیم داده شده بود در آزمون حافظه نسبت به مطالعه شوندگانی که به آنها راهکار جدید آموزش داده نشده بود; بهتر بوده است. محقق برمبنای این یافته ها نتیجه گیری می کند که راهکار تقویت حافظه اثربخش است.

گرچه وی پیش از آنکه این نتایج خشنود کننده را برای انتشار به یک نشریه تخصصی ارائه کند; متوجه میشود که در ترکیب این دو گروه مطالعاتی; تورش کوچکی رخ داده است. محقق دقیقا متوجه میشود که گروه آزمایشی همگی شامل زنهای زیر ۳۰ سال است در حالی که گروه کنترل تماما در بر گیرنده مردان بیش از ۶۰ سال است.

ترکیب بندی گروهی در مثال قبل متأسفانه برای محقق نسبتا مشکل ساز است; محقق از این که وقایع به این شکل تغییر جهت داده است خیلی زیاد مأیوس میشود. به بیان ساده و مختصر; مشکل از این قرار است که به دلیل تفاوتهای دو گروه از جهات متعدد – بهره مندی از راهکار تقویت حافظه; سن و جنیست – محقق نمی تواند کاملا مطمئن باشد که علت عملکرد بهتر حافظه پاسخ دهندگان در گروه آزمایشی دقیقا از بابت چیست.

به طور مثال; این احتمال هست که عملکرد بهتر حافظه در گروههای آزمایشی; به دلیل راهکار جدید تقویت حافظه نیست بلکه دلیل آن این است که پاسخ دهندگان در آن گروه سن زیر ۳۰ سال داشته اند و بنابراین; احتمالا صاحب حافظه ای قوی تر نسبت به پاسخ دهندگان دارای سن ۶۰ سال می باشند; یا ممکن است که عملکرد بهتر حافظه گروه آزمایشی به گونه ای با این واقعیت مربوط باشد که تمام پاسخ دهندگان در آن گروه زن هستند. به طور خلاصه; از آنجا که در آزمایش راهکار تقویت حافظه جدا و کنترل شده نبوده (یعنی تنها تفاوت گروههای کنترل و آزمایشی در میان نبوده); محقق نمی تواند مطمئن باشد که دلیل اختلاف های مشاهده شده بین گروه ها در آزمون حافظه; تنها همین عامل بوده است.

 همانطور که قبلا در این بخش گفته شد; هدف گماردن تصادفی توزیع مساوی ویژگیهای پاسخ دهندگان نمونه در تمام گروه های مطالعه است. محقق با گماردن تصادفی; متغیرهای مزاحم

را به طور غیر نظام مند در گروه ها توزیع می کند اگر در مثال ما محقق از گماردن تصادفی استفاده کرده بود; پاسخ دهندگان مرد با سن بیش از ۶۰ سال و مطالعه شوندگان زن زیر ۳۰ سال سن; بین گروههای تجربی و کنترل به طور تصادفی توزیع می شدند.

چنان چه اندازه نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد; محقق می تواند فرض کند که متغیرهای مزاحم کاملا بین گروه ها توزیع شده اند. به طوری که اعتماد محقق به همسانی گروه ها افزوده می شود. این نکته آخر نباید نادیده گرفته شود که گماردن تصادفی در اندازه نمونه های بزرگ (مثلا; بیش از ۴۰ شرکت کننده در هر گروه) مؤثر است. به عبارت دیگر; احتمال به دست آوردن گروه های هم ارز با افزایش اندازه نمونه افزایش می یابد. همین که مطالعه شوندگان به طور تصادفی در گروهای مطالعه گمارده شدند; سپس محقق آماده است تا شروع به گردآوری داده ها کند (درباره گزینش تصادفی و گماردن تصادفی در فصل ۳ به عنوان راهکارهایی برای کنترل عوامل ناخواسته و تورش مفصلا بحث خواهیم کرد).

چنان چه اندازه نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد; محقق می تواند فرض کند که متغیرهای مزاحم کاملا بین گروهها توزیع شده اند. به طوری که اعتماد محقق به همسانی گروه ها افزوده می شود. این نکته آخر نباید نادیده گرفته شود که گماردن تصادفی در اندازه نمونه های بزرگ (مثلا; بیش از ۴۰ شرکت کننده در هر گروه) مؤثر است. به عبارت دیگر; احتمال به دست آوردن گروه های هم ارز با افزایش اندازه نمونه افزایش می یابد. همین که مطالعه شوندگان به طور تصادفی در گروهای مطالعه گمارده شدند; سپس محقق آماده است تا شروع به گردآوری داده ها کند (درباره گزینش تصادفی و گماردن تصادفی در فصل ۳ به عنوان راهکارهایی برای کنترل عوامل ناخواسته و تورش مفصلا بحث خواهیم کرد.

ملاحظات چند فرهنگی

 مبحث پایانی و مهم این فصل; ارتباط بین مسائل چندفرهنگی و مطالعات تحقیقی در پایان نامه است. در تحقیقات پایان نامه نیز مانند سایر جنبه های زندگی در آغاز قرن ۲۱; ملاحظاتی درباره چند فرهنگ گرایی اهمیت و نمود بیشتری پیدا کرده است. بنابراین; نیاز روزافزونی است که محققان در تمام سطوح و در تمام زمینه های کاری با نقش چند

فرهنگ گرایی در تمام جنبه های مطالعات پژوهشی آشنا شوند.

ملاحظات چندفرهنگی در اجرای مطالعات تحقیقی در پایان نامه از دو لحاظ حائز اهمیت هستند. اولا; ملاحظات چندفرهنگی غالبأ تأثیر قابل توجهی بر سؤال تحقیق و طرح تحقیقی در پایان نامه که محقق گزینش می کند; دارند (حتی اگر محقق از تأثیری که ملاحظات چندفرهنگی بر آن تصمیمات دارند; آگاه نباشد). ثانیه; ملاحظات چندفرهنگی در گزینش و ترکیب بندی نمونه پاسخ دهندگان مورد استفاده در مطالعات تحقیقی خاص; مهم هستند. به عبارت دیگر; ملاحظات چندفرهنگی هم در مورد محقق و هم در مورد نمونه مطالعه حائز اهمیت هستند. این بخش به هر دوی این ملاحظات مهم خواهد پرداخت.

چند فرهنگی گرایی و محققان 

از آنجا که جامعه ایالات متحده آمریکا به طور فزایندهای متنوع و متکثر می شود; لازم است که محققان از تأثیر مسائل چند فرهنگی بر برنامه ریزی و طراحی مطالعات تحقیقی در پایان نامه آگاه باشند. با استفاده از اصطلاحات حرفه ای متداول; می توان گفت که لازم است محققان به « قابلیت چند فرهنگی» دست یابند. برای این که محققان بتوانند به قابلیت چندفرهنگی دست یابند; گام اول این است که متوجه باشند که چگونه دیدگاه های خود آنها از جهان; بر گزینش پرسش های تحقیقی شان در پایان نامه تأثیر می گذارند.

این دیدگاه های جهانی لزوما شامل دیدگاه های محققان از فرهنگ خود و نیز دیدگاه های آنها نسبت به سایر فرهنگ ها می شود. محققان باید بدانند که دیدگاه های جهانی آنها شکل دهنده نظرات آنان نسبت به رفتارهای بشری هستند. بنابراین; نظریات آنان درباره رفتارهای بشر و نیز پرسشهای تحقیقی و فرضیه ها در پایان نامه ناشی از نظریاتی هستند که مبتنی بر حدسیات خاص فرهنگ خود آنها هستند – آنچه که محققان باید از آن آگاه باشند همین حدسیات اند.

محقق غالبا برای افزایش آگاهی از مسائل چندفرهنگی در طرح های تحقیقی در پایان نامه از مشاوره با اعضای گروه های فرهنگی مختلف بهره می گیرد. با این کار دید محقق نسبت به مسائلی باز میشود که اگر به تنهایی کار می کرد ممکن نبود آن را کسب نماید. مد نظر قرار دادن نظرات اعضای گروه های فرهنگی متفاوت; توسعه طرح های تحقیقاتی در پایان نامه قابلیت فرهنگی را که احتمالا برای افرادی با فرهنگهای مختلف سودمند هستند; تسهیل می کند. در همین حال; مهم است که محققان محدودیت های طرح های تحقیقی در پایان نامه خود را در کاربرد برای گروه های فرهنگی متفاوت شناسایی کنند.

هم چنین لازم است که محققان در زمان تصمیم گیری درباره ابزار و فنون ارزیابی برای مطالعات خود; از ملاحظات چندفرهنگی نیز آگاه باشند. به طور مثال; موقع کار با نمونه های مختلف فرهنگی; استفاده محققان از ابزار و فنون ارزیابی که برای گروه های مختلف فرهنگی معتبر شناخته شده است; لازم است (به شورای انجمن های ملی روان شناسان برای ترویج اصول اخلاقی ۲۰۰۰ رجوع شود). براساس رهنمودهای انجمن روان شناسان آمریکا درباره آموزش چند فرهنگی; تعلیم; تحقیق و تغییرات سازمانی برای روان شناسان از «محققان روان شناسی خواسته می شود که فنون ارزیابی حساسیت فرهنگی; رویه های تولید داده ها; و ابزارهای استاندارد شده ای را که روایی; پایایی و همسانی ابزار اندازه گیری آنها در گروههای نمونه مختلف فرهنگی آزموده شده اند; مد نظر داشته باشند».

نهایتا هنگام تفسیر داده ها و استنتاج نتایج; لازم است محقق نقش فرهنگ و فرضیه های فرهنگی را در نظر بگیرد. به طور مثال; قابل تصور است که یک توضیح مبتنی بر فرهنگ برای نتایج مطالعه تحقیقی در پایان نامه وجود دارد; و بنابراین ممکن است که بررسی متغیرهای فرهنگی مرتبط دوراندیشانه باشد. همچنین لازم است محققان از محدودیت ها و قابلیت تعمیم فرهنگ نتایج مطالعه تحقیقی در پایان نامه واقف باشند.

چند فرهنگی گرایی و مطالعه شوندگان (پاسخ دهندگان)

در بخش قبلی; بر اهمیت ملاحظات چندفرهنگی در تنظیم سؤال تحقیق; گزینش طرح تحقیق مناسب; گزینش راهکارهای ارزیابی و تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج نتایج تأکید نمودیم. در این بخش; به ملاحظات چند فرهنگی ای می پردازیم که با گزینش مطالعه شوندگان تحقیق; که نمونه ما را تشکیل می دهند; مربوط می شوند. چنانکه خواهید دید; شرکت افراد با زمینه های فرهنگی متفاوت در نمونه های مطالعه در سالهای اخیر توجه بسیاری را جلب نموده است. بحث پیرامون ترکیب بندی مناسب نمونه های مطالعه منحصر به حوزه محققان محدود نمی شود. دولت مرکزی در باره این مسئله مهم نظر خود را اعلام کرده است. در سال ۱۹۹۳;

رئیس جمهور کلینتون – رئیس جمهور وقت آمریکا لایحه رونق بخشی مؤسسات ملی بهداشت را به تصویب رساند که در آن از مؤسسات ملی بهداشت خواسته می شود رهنمودهایی وضع کنند که طبق آنها زنان و اقلیت ها در تحقیقات لحاظ شوند. از این رو; مؤسسات ملی بهداشت در ۹ مارس ۱۹۹۴; در پاسخ به لایحه رونق بخشی مؤسسات ملی بهداشت; رهنمودهای مؤسسات ملی بهداشت را برای شرکت زنان و اقلیت ها به عنوان ازمودنیهای تحقیقی کلینیکی به تصویب رساندند.

براساس رهنمودهای مؤسسه های بهداشت; به این دلیل تحقیق طراحی می شود که بتواند دلیلی علمی را که منجر به تغییری در سیاست بهداشتی با یک استاندارد مراقبت شود; ارائه نماید; تعیین تأثیرات مداخله تحت مطالعه در موارد جنسیت و اختلاف های نژادی و به طور متمایز گروههای قومی; ضروری است. بنابراین; از تمام تحقیقات رفتاری وزیست دارویی حمایت شده مؤسسه های بهداشت که با مطالعه شوندگان انسانی سروکار دارند; درخواست نمود که اجرای آنها به طریقی انجام شود که اطلاعات افراد; از هر جنس و هر نژاد متفاوت و پیشینه های قومی; استخراج شوند. براساس نظر «اداره مراقبت از خطرهای پژوهشی» که بخشی از حوزه خدمات انسانی و بهداشتی آمریکا است; شرکت زنان و اقلیتها در تحقیق – در کنار سایر کارکردها- به افزایش قدرت تعمیم یافته های مطالعه و حصول اطمینان از سوددهی تحقیق به زنان و اقلیتها کمک می کند.

اگرچه; رهنمودهای مؤسسه ملی بهداشت تنها برای مطالعاتی که توسط خود همان مؤسسه اجرا و یا حمایت شده است به کار می رود; ولی سایر محققان و مؤسسات پژوهشی دیگر نیز; برای شرکت دادن زنان و اقلیت ها در مطالعات تحقیقی خود مورد تشویق قرار می گیرند.

خلاصه در این فصل; ما مسائل مرتبط با تحقیق را که; غالبا در هنگام طراحی و برنامه ریزی مطالعات تحقیقی فراروی محققان هستند; مطرح نمودیم. مسلما موضوعات مرتبط دیگری نیز در زمان طراحی و برنامه ریزی یک مطالعه تحقیقی وجود دارند که ما توانستیم در این بحث به آنها بپردازیم (مانند; گزینش ابزار مطالعه); اما ما; به دلیل کیفیت منحصر بفرد ذاتی مطالعات تحقیقی; رویکرد وسیعی را گزینش کردیم. ما معتقدیم; به جای بحث درباره موضوعاتی که مخصوص انواع به خصوصی از مطالعات هستند; بحث راجع به مسائل کلی تری که با تحقیق مرتبط هستند و واقعا تمام محققان هنگام طراحی و برنامه ریزی مطالعات با آنها روبرو می شوند; بسیار مفیدتر است.

سفارش پروژه->

بازدید پروژه های دیگر->

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *